Kademe İlerlemesinde 8 Yıllık Süreye Sözleşmeli Süreler de Eklenebilecek

Kayseri’de görev yapan bir zabıt katibinin açtığı dava sonucunda kademe ilerlemesinde dikkate alınan son 8 yıllık süreye sözleşmelilik sürelerinin de eklenmesine karar verildi.

MEMURLAR 20.06.2019, 19:01
Kademe İlerlemesinde 8 Yıllık Süreye Sözleşmeli Süreler de Eklenebilecek

8 Yıla 1 Kademe
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, son 8 yıl içerisinde herhangi bir disiplin cezası almayan devlet memurlarına ilave olarak bir kademe ilerlemesi vermektedir. Ancak uygulamada 8 yıl hesaba katılırken sadece kadrolu olarak çalışılan süreler dikkate alınmakta, sözleşmeli olarak geçirilen süreler dikkate alınmamaktadır. Ancak Kayseri’de görev yapan bir zabıt katibi bu konuyu yargıya taşıdı ve sözleşmelilikte geçen sürelerin de dikkate alınması gerektiği yönünde bir karar aldırmayı başardı. 

Alınan karara bir hakim muhalefet şerhi ekledi. Ancak karar oy çokluğuyla başvurucu lehine sonuçlandığı için kademe ilerlemesi verilecektir. Danıştay tarafından bu kararın onaylanması durumunda aynı durumda olan diğer kimseler için de emsal teşkil edeceğini ifade etmek gerekir. Bölge idare mahkemesi tarafından alınan bu kararda Danıştay’ın daha önceden verdiği referans norm kararına da atıfta bulunuldu. 

Bir kademe normal şartlar altında bir yıl görev yapan memurlara verilmektedir. Böylelikle ilave kademe almak özlük haklarında iyileşme sağlamaktadır. Maaşı etkilemesinin yanı sıra 1. Dereceye daha kısa bir süre içerisinde ulaşmayı da sağlamaktadır. böylelikle daha büyük ayrıcalıkların elde edilmesi için daha uzun süreler beklemeye de gerek kalmamaktadır.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)