İtiraz Eden Memur Resen Emekli Edildi, Karar Mahkemeden Döndü

Bir kamu kurumu her şeye itiraz ettiği gerekçesi ile personelini emekliye sevk etti. Kararı mahkeme bozdu.

MEMURLAR 26.07.2018, 19:52
İtiraz Eden Memur Resen Emekli Edildi, Karar Mahkemeden Döndü

Lüzum Üzerine Emekliye Sevk

Bir kamu kurumu 65 yaş haddini doldurmayan personelini kanunda yer alan “lüzum üzerine” ibaresine dayanarak re’sen emekliye sevk etti. İsteği dışında emekliye sevk edilen personel idare mahkemesinde işlemin iptali ve haklarının geriye dönük olarak ödenmesi için dava açtı. Açılan davada idare mahkemesi kuruma görülen lüzumun dayanağını sordu. Kurum ise personelin her şeye itiraz etmesi gerekçesi ile bu lüzumu gördüğünü ifade etti.

Konuyu değerlendiren mahkeme yapılan başvuruların anayasal hakların kullanılması mahiyetinde olduğunu, kişinin hak arama özgürlüğü ve dava hakkını kullandığını belirtti. başkaca somut delil ve belge olmadığı için re’sen yapılan emeklilik işleminin iptaline ve kişinin yoksun kaldığı mali haklarının geriye dönük olarak iadesine karar verdi.

Gerekçeli Karar

Mahkemenin verdiği gerekçeli kararda idarenin lüzum üzerine emekliye sevk iradesinin olduğu ancak bu yetkinin sınırsız bir takdir yetkisi olmadığı belirtildi. Lüzumdan kastın memurun bedenen ve ruhen görevini yapamaması sebebiyle işleri aksatması ve kamu hizmetlerinin yeterli seviyede yürüyememesi olduğu ifade edildi. Bu durumun ise bilgi ve belgelerle tespitinin gerektiği aktarıldı.

Kamu kurumu davacının işyerinde iş yapmaya itiraz ettiği belirtilse de somut delillerle desteklenmemiştir. İdare mahkemesi başvuruyu kabul etmiştir.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)