İşte Taşerona Kadroya Geçişte Sınav Esasları Belli Oldu

Taşeronların kadroya geçiş sürecine ilişkin yönetmeliğin yayınlanması ile sınav ayrıntıları da netleşti. Yönetmeliğin 14. Maddesinde sınava ilişkin esaslar düzenlenmiştir.

MEMURLAR 02.01.2018, 20:08
İşte Taşerona Kadroya Geçişte Sınav Esasları Belli Oldu

Taşeron Sınavı Nasıl Olacak?

Yönetmelikte sınavın şekline ilişkin kesin bir düzenleme yapmak yerine alternatifler sunulmuş. Yalnızca yazılı, yalnızca sözlü, yalnızca uygulamalı olarak sınav yapılabileceği gibi yazılı sözlü ya da sözlü uygulamalı sınav alternatifleri de sunulmuş. Bu seçenekler içinden bakan ya da en üst idareci sınavın şeklini belirleyebilir. 

Sınavda her çalışanın görev yaptığı alan dikkate alınacak. Her çalışan kendi alanı ve bilgisi dahilinde sınava girecek. Taşeronlara kadro sınav yeri, saati ve tarihini ilgili idare belirleyerek web sitesinde ilan eder. 

Sınavın Değerlendirmesi Nasıl Olacak?
Yapılacak sınavın değerlendirmesi sınav kurulu tarafından, yüz puan üzerinden yapılır. 50 puan ve üstü alan adaylar kadroya geçebilir. Sözlü ya da uygulamalı sınavda ise adaylara başarılı başarısız şeklinde değerlendirme yapılır. Bu sınavlarda ise adayın başarılı olması aranır. 

Sınav sonuçları sınav kurulunun resmi web sitesinde ilan edilir. Tebligat yapılmaz, ilan ile tebligat yapılmış sayılır. 

Taşeron sınavında ne sorulacak hususunda kamuoyunda büyük bir merak vardı. Yönetmelikle bu husus da düzenlenmiştir. Sınavda çalışanların görev ve vazifelerindeki yetkinliklerinin ölçecek sorular sorulur. Bu soruları sınav kurulu hazırlar. Sorular çalışanların eğitim düzeylerine uygun ve mesleki yeterliliklerini ölçecek düzeyde olmalıdır.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@