İşe Gelmeyen Memurdan Kim Sorumludur

Görevine gelmeyen memurun sorumluluğu amirinde mi yoksa oda arkadaşında mıdır?

İşe Gelmeyen Memurdan Kim Sorumludur

Kanun Ne Diyor?
Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik ilgili maddelerinde kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi için memura verilen görevin yerine getirilmemesi halinde kademe ilerlemesinin durdurulması ya da meslekten çıkarma cezası verilebilir. Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurulları bu cezaları reddederse başka bir disiplin cezası da verilebilir. Üst disiplin amiri sıfatıyla bu cezalara yapılan itirazları inceleyerek aynen kabul, hafifletme ya da kaldırma kararı verebilir. 

Disiplin Amirlerinin sorumluluklarını düzenleyen maddede memurun disipline aykırı davranışı için soruşturma başlatılması, ceza verilmesi ya da zamanaşımının önlenmesi amirin görevi olarak sayılmıştır. 

Sorumluluk Kime Ait?
Yukarıda belirtilen mevzuat ışığında; görevine gelmeyen memurun sorumluluğu disiplin amirine aittir. Eğer memur görevinin gereklerini yerine getirmezse gerekli disiplin işlemlerini amiri yapacaktır. Her memurun disiplin amirinin kim olduğu ise kamu kurum ve kuruluşlarının disiplin amirleri yönetmeliği ile belirlenmiştir. Memurun sorumluluğu da yönetmelikle belirlenen bu amirlere aittir. 

Memurun oda arkadaşı, diğer arkadaşın sorumluluğunu üstlenemez. Memurun göreve gelip gelmediğini kontrol etmek oda arkadaşının değil amirinin görevidir. Memur mazeret bildirmiş, yıllık izne ayrılmış ya da herhangi bir sebeple işe gelmiyor olabilir. Bu durumlar oda arkadaşına değil, amire bildirildiği için sorumluluk da amirdedir. Memurların diğer çalışma arkadaşlarını kontrol yükümlülüğü yoktur.

Kamu Personel Alımı

YORUM EKLE