İllegal Bahis Oynamak Meslekten Çıkarmayı Gerektirir Mi

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre yasadışı bahis oynamak idari para cezası ile cezalandırılmakta ve memur olmaya engel teşkil etmemektedir.

MEMURLAR 27.03.2019, 21:25
İllegal Bahis Oynamak Meslekten Çıkarmayı Gerektirir Mi

Hapis Cezası Almamış Olmak
İllegal bahis oynayan memurlar bu eylemlerinden ötürü idari ve adli soruşturmalara konu olabilir. Gerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda gerekse de Türk Ceza Kanunu'nda illegal bahis oynama hakkında yaptırımlar sıralanmıştır. Bu yaptırımlar kapsamında yapılan yargılamaların neticesinde 1 yıl veya daha fazla süreli bir hapis cezası verilmesi durumunda kişinin memur olması veya memur olarak kalması mümkün olmayacaktır.

Adli soruşturma bu bakımdan idareyi bağlayıcıdır. Ancak memuriyete engel bir ceza verilmemesi durumunda idare tarafından yürütülecek soruşturmada ceza verilebilir. Bu durum kişinin sicili ile de ilgilidir. Eğer daha önceden işlenmiş herhangi bir suç yoksa bu durumda kişiye bir alt sınırdan ceza verilmesi söz konusu olacaktır. 

Netice itibariyle genel bir değerlendirme yapacak olursak her soruşturma dosyasının kendine has olduğunu ifade edebiliriz. Dolayısıyla genelleme yapmak doğru olmayacaktır. Ancak memuriyete engel bir ceza alınmaması durumunda idari açıdan memuriyetten çıkarmayı gerektirecek bir ceza verilmeyecektir. Dolayısıyla kişi memur olarak çalışmaya devam edebilecek ya da memur değilse de memur olma hakkını koruyacaktır. Böylesi bir durumla karşı karşıya kalanların kesinlikle hukuki destek almaları tavsiye edilir. Aksi takdirde büyük mağduriyetler ile karşı karşıya kalmak söz konusu olabilir.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)