İhraç KHK’ları AYM’nin Önünde

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin kanunlaşan KHK’ların iptali için yaptığı başvurularda esasa geçme kararı aldı.

MEMURLAR 20.05.2018, 07:20
İhraç KHK’ları AYM’nin Önünde

İhraç KHK’ları İptal Edilebilir

Cumhuriyet Halk Partisi kanunlaşan OHAL dönemi kanun hükmünde kararnamelerini Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. CHP hem şekil hem de esas yönünden başvurusunu yaptı. Anayasa Mahkemesi ise başvuru taleplerini inceledi ve 3 kanun hariç diğerlerinde esasa geçilmesine karar verdi. Bu kapsamda ihraç KHK’larının tamamı için esasa geçme başvurusu kabul edildi.

Yürütmeyi Durdurma Talep Edildi

İhraç KHK’larında birel işlem tesis edilerek kişilerin isimleri KHK’ya yazılmıştı. Bu KHK’lar kanunlaşarak kişilerin isimlerinin kanunda yer almasına neden olundu. Bunun Anayasa’ya aykırı olduğunu iddia eden CHP ise kanunları AYM’yeyürütmeyi durdurma talepli olarak iletti. AYM esastan bu kanunları görüşmeye başlaması durumunda öncelikli olarak yürütmeyi durdurma talebini görüşecek. Eğer AYM bu kanunun Anayasa’ya aykırı olduğu yönünde kuvvetli bulgulara sahip olursa bu durumda kanunun yürütmesini durdurabilecektir. Bu durumda ise kanun ile getirilen tedbirlerin kaldırılması söz konusu olacaktır. Ancak AYM’nin kararlarının geriye yürümemesi konusu bu sefer ayrı bir tartışma yaratmaktadır.

Eğer kanunlar iptal edilirse ihraç olan kimselerin görevlerine dönmeleri için yeni bir kanun çıkarılıp çıkarılmayacağı bilinmiyor. Bu durumda ise kurumlara başvuran kişilerin görevlerine iade edilmeleri de mümkün görünmemektedir. İşte bu durum karşısında da yeni tedbirler alınarak sorunların çözülmesi gündeme gelecektir.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)