Hizmet İçi Eğitimler İçin Yolluk ve Yevmiye Ödenir mi?

Hizmet içi eğitime katılan kadrolu ya da sözleşmeli öğretmenler ile aday öğretmenlere yolluk ve yevmiye ödenmelidir.

MEMURLAR 07.10.2019, 21:34
Hizmet İçi Eğitimler İçin Yolluk ve Yevmiye Ödenir mi?

İlgili Mevzuat
657 sayılı DMK’da yolluk giderleri ile gündelikler düzenlenmiştir. 177. Maddede bir görevin ifası için sürekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılanlara yol giderleri ile gündeliklerin ödeneceği belirtilmiştir. Kadrolu ve sözleşmeli personellere bu ödemeler yapılmalıdır. 

6245 sayılı Harcırah Kanunu ile de yurt içi ve yurt dışında kurslara katılanlara ödenecek olan gündelikler belirlenmiştir. Mesleki olarak kendisini geliştirmek üzere kurslara gönderilen memurlara harcırah ödenecektir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda ise sözleşmeli personellerin görev yeri dışına geçici olarak gönderilmesi halinde gündelik ve yol giderlerinin harcırah kanuna göre ödeneceği belirtilmiştir. Ancak sözleşmeli personellere ödemeleri sözleşme kapsamında yapılacaktır. Sözleşmede ise bu ödemelerin kadrolu öğretmenler esas alınarak ödeme yapılacağı belirtilmektedir. Bu nedenle kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlere ödenecek gündelik ve yolluk miktarları aynı olacaktır. Aday öğretmenler de bu kapsamda olacaktır ve yolluk ile gündelik alabilecektir. 

Ne Kadar Ödeme Yapılmalıdır?
Yurtiçinde bir yıl içinde aynı yerde ve aynı iş için, aynı kişi en fazla 180 gün için görevlendirilebilir. Bu sürenin ilk 90 günü için tam, sonraki 90 günü içinse 2/3 oranında ödeme yapılır. Yurtdışında ilk 180 gün tam ve devam eden günler için 2/3 oranında ödeme yapılır. Kısa süreli ara vermeler halinde miktarlar baştan değişmeyecektir.

Çalışma alanı arazi olan memurlar, uluslar arası konferanslarda hükümeti temsil edenler, kalkınmada öncelikli illerde terörle mücadele kapsamında operasyon için çalışan güvenlik güçleri bu kapsamda olmayacaktır.

Personel görevlendirmeleri genellikle memurlara yol ve gündelik ödenmeyecek şekilde planlanmaktadır. Memurlar hizmet içi eğitimlere görev yerleri olan il ve ilçelerde katılacaklardır. Bunun mümkün olmaması haline hizmet içi eğitimler başka illerde yapılabilecektir. Ancak giderleri en az olacak şekilde planlanacaktır.

Açıklanan tüm bu gerekçelerle sözleşmeli ve kadrolu öğretmenler ile aday öğretmenlere yol ve gündelik ödemeleri yapılacaktır. Görev mahalli yeri dışında yapılan geçici görevlendirmeler için yukarıdaki şekilde ödenecektir.

Yorumlar (0)