Hakkında Kovuşturmanın Ertelenmesine Karar Verilen Kişi Güvenlik Soruşturmasından Bırakılır Mı?

Terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında kovuşturmanın ertelenmesine karar verilen davacının başvurusu reddedilmiştir.

MEMURLAR 15.08.2018, 08:04
Hakkında Kovuşturmanın Ertelenmesine Karar Verilen Kişi Güvenlik Soruşturmasından Bırakılır Mı?

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlandı

Denetmen yardımcılığı sözlü sınavında başarılı olarak ataması yapılan kişi hakkında güvenlik soruşturması yapılmıştır. Bu soruşturmada davacı hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan kovuşturma başlatıldığı ve kovuşturmanın ertelenmesine karar verildiği hususu tespit edilmiştir. Davacının güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanarak ataması yapılmamıştır. Kişinin terör örgütlerine veya devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Davacı idare mahkemesine bu işlemin iptali istemiyle dava açmıştır. Davacı 657 sayılı Yasanın 48. maddesinde belirtilen fiile ilişkin herhangi bir mahkumiyet kararı bulunmadığını iddia etmiştir. Atamasının yapılmaması işleminin iptali istenmiştir.

İstinaf Reddetti

Yerel mahkemenin verdiği kabul kararına karşı davalı idare bölge idare mahkemesine gidilmiştir. BİM 1. İdari Dava Dairesi tarafından verilen 2018/307 E., 2018/336 K. ve 07.03.2018 tarihli karar verilmiştir.

Yerel mahkeme dava açılmış olmasının mahkumiyet kararı niteliğinde olmadığını ve davalı idarenin dava dosyasına herhangi bir başka gerekçe sunamaması sebebiyle işlemin iptaline, davanın kabulüne karar vermiştir.

BİM yerel mahkeme kararında isabet bulunmadığı gerekçesi ile davalının istinaf başvurusunu kabul etmiştir. Bu karara göre kovuşturmanın ertelenmesi kararı güvenlik soruşturmasından kalmaya sebep olur.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)