HAGB Kararı Güvenlik Soruşturmasını Olumsuz Etkiler

Cinsel saldırı suçundan hakkında yargılama yapılan ve HAGB kararı verilen kişi güvenlik soruşturmasından bırakılabilir.

HAGB Kararı Güvenlik Soruşturmasını Olumsuz Etkiler

“Suçun Niteliği Gereği Eğitim Kurumunda Çalışamaz”

Davacı, KPSS 2016/2 yerleştirmeleri ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne memur olarak atanmıştır. Ancak davacı hakkında basit cinsel saldırı suçundan Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada 1 yıl 8 ay ceza verilmiş ve daha sonra hükmün açıklanmasına karar verilerek, 5 yıl denetim süresine tabi tutulmuştur.

Yapılan güvenlik soruşturmasında ortaya çıkan bu husus Üniversite Değerlendirme Komisyonu tarafından görüşülmüş ve güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına karar verilmiştir. Kişinin işlediği suçun niteliğinin bir eğitim kurumunda çalışmasına engel olduğu gerekçesi ile memurun atama işleminin iptali için dava açılmıştır.

İdare Mahkemesi de Üniversiteyi Haklı Buldu

Memurun atama işleminin iptal edilmesi üzerine memur yeniden idare mahkemesinde dava açtı. İdare mahkemesi ise davacı hakkında HAGB kararı verilmiş olsa bile, kişinin hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin hakkında mahkeme kararı olduğuna hükmetmiştir. Davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasının ve memur olarak atamasının yapılmamasının hukuka uygun olduğuna karar vermiştir.

Yerel mahkemenin ret kararı vermesi üzerine davacı İzmir Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf başvurusu yapmıştır. İzmir BİM 5. İdari dava dairesi 2018/485 E., 2018/907 K. ve 17.04.2018 tarihli kararında yerel mahkemeyi haklı bulmuştur. Basit cinsel saldırı suçundan HAGB kararı olması memuriyete engeldir.

Kamu Personel Alımı

YORUM EKLE