Güvenlik Soruşturması Yönergesi İçin Son Gün 25 Kasım

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönetmeliği uyarınca en geç 25 Kasım tarihine kadar yönergenin çıkarılması gerekiyor.

Güvenlik Soruşturması Yönergesi İçin Son Gün 25 Kasım

1 Aylık Süre Doluyor
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği 25 Ekim 2018 tarihinde değişmişti. Bu değişikliğe göre “tüm kamu kurumlarının gizlilik dereceli birim ve kısımlar, bunların görevleri ve 9/B maddesi kapsamına giren hususları” düzenlemek için yönerge çıkarılmalıdır. Geçici 4. Madde ile 1 ay süre tanınmıştır. 6. Maddeye göre ise 9/A ve 9/B maddelerine göre güvenlik soruşturması yapılması için yönerge en geç 25 Kasım’da çıkarılmalıdır. Yönergesi olmayan kurumların talepleri değerlendirilmez. 

Güvenlik Soruşturması Nasıl Yapılır?
Yönetmeliğe göre her kurum ilgili hususları düzenleyen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönergesi hazırlar ve araştırmayı yapacak kurumlar ile cumhurbaşkanlığına gönderir. Eğer kurum yönerge hazırlamamışsa talepleri dikkate alınmayacaktır.

Gizlilik dereceli birimlerde çalışacak olan personeller için talepler cumhurbaşkanlığına iletilir. Bu personellerin bağlı olduğu üst kademe yöneticilerinden bakan yardımcısı, kurum başkanı, genel müdür, birim amirleri ve yardımcıları, vali, büyükelçi ve çalışanları için talepler cumhurbaşkanlığına yapılır. Bunlar için araştırma Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve/veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. 
Milli güvenliği doğrudan etkileyen stratejik öneme sahip kurumların üst yöneticileri ile bu kurumların projelerinde yer alan personeller için muvafakat alınmak kaydıyla Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve/veya Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturmayı yapar.

Kamu Personel Alımı

YORUM EKLE