Grev Yapan Memura Disiplin Cezası Verilebilir mi?

Sendikalar tarafından greve davet edilen memur, katılım sağlaması halinde disiplin cezası alacak mıdır?

MEMURLAR 01.09.2019, 21:00
Grev Yapan Memura Disiplin Cezası Verilebilir mi?

Memurun Grev Hakkı
Grev hakkı işçiler için tartışmasız olsa da, söz konusu memur olunca maalesef uygulamada farklılıklar yaşanabiliyor. Yaşanan sorunlardan ötürü sendikalar memurları greve davet ediyor. Memur ise hakkını savunmak istiyor ancak grev yapmakta kararsız kalıyor. Çünkü bazı kurumlar grev, memurun hakkıdır dese de bazı kurumlar disiplin cezası veriyor. 

Daha önce öğretmenler tarafından grev yapılmıştır ve o dönemdeki Milli Eğitim Bakanı, grevdeki öğretmenler hakkında soruşturma açılmayacağını açıklamıştı. İşte bu gelişme ile memura fiilen grev hakkı tanındığı kabul edilmişti. 

Memurun grev yapmasından ötürü karşılaşılan yaptırımlar yargıya taşındığı zaman, Danıştay fiilen greve izin vermektedir ve cezaları iptal etmektedir. Ancak bu durumda hizmetin aksaması kriteri baz alınarak kararlar verilmektedir. Vatandaşın mağdur olmaması gerekmektedir. 

657 sayılı DMK’ya göre ideolojik ya da siyasi amaçlarla çalışma düzenini bozan ve bu yönde yapılan eylem ve boykotlar, bu amaçla toplu olarak göreve gelmeme, görev arkadaşlarını bu davranışa teşvik etme eylemleri için memuriyetten çıkarma cezası öngörülmüştür. İşte bu hükme dayanarak bazı disiplin amirleri memurlara ceza vermektedir. Gezi eylemlerinde bu gibi bir tablo yaşanmıştır.

Danıştay böyle bir durumda AİHM kararlarını gerekçe göstererek iptal kararı vermektedir. Grev hakkına katılan memurlara ceza verilemeyecektir. 

Yasal Düzenleme Yapılmalı
Tüm bu karar ve uygulamalar memurun grev hakkı olduğunu göstermektedir. Memur fiilen grev yapabilir ve bu eyleminden ötürü disiplin cezasına muhatap olamaz. Ancak maalesef ki yasalarda bu kadar açık ve net bir düzenleme yoktur.

Bu yüzden de memurlar haksız olarak yaptırımla karşılaşmaktadır. Yargı yolu fuzuli olarak meşgul edilmektedir. Eğer yasal bir düzenleme yapılarak memur grev hakkı ve sınırları düzenlenirse uygulamada sorun yaşanmaz. Bunun için kamu görevlileri sendikaları ve toplu sözleşme kanununda gerekli olan düzenlemelerin yapılması gerekir. Aksi takdirde amirler, bu durumu kötü niyetli olarak kullanabilecektir. Grev hakkı anayasal bir haktır ancak sınırları çizilmediği için uygulamada sorun yaratmaktadır.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)