Görevlendirme Yazısını Tebliğden İmtina Etmek Disiplin Cezasına Sebep Olur Mu?

Görevlendirmeye itiraz etmek amacıyla görevlendirme yazısını tebliğ almamak disiplin cezası gerektirmez.

MEMURLAR 25.07.2018, 20:47
Görevlendirme Yazısını Tebliğden İmtina Etmek Disiplin Cezasına Sebep Olur Mu?

Kınama Cezası Verilmiş

Antalya’da görev yapan bir öğretmen görevlendirme yazısını tebliğ almamış ve iptal edilmesi için yazılı dilekçe ile başvuruda bulunmuştur. Çalıştığı okulda normunu doldurabileceği kadar dersi olduğundan bahisle itiraz etmiştir. Kendisiyle aynı branşta 3 öğretmen daha olduğu için bu öğretmenin görevlendirilmesi uygun bulunmayarak başka okula görevlendirme yapılmıştır.  

Görevlendirme yazısını tebliğ almayan öğretmen hakkında idare soruşturma başlatmıştır. Tebliğ almadığı gerekçesi ile kınama cezası verilmiştir. Ancak öğretmen görevlendirildiği okulda çalışmaya başlamıştır.

Yargı Kararı

Öğretmen, kendi hakkında verilen bu kınama cezasını yargıya taşımıştır. Sadece itiraz etmek için tebliğden imtina ettiği ve göreve başladığı gerekçesi ile öğretmen idare mahkemesinde dava açmıştır.

İdare mahkemesi öğretmenin başvurusunu reddetmiştir. Bunun üzerine davacı öğretmen bölge idare mahkemesine başvurmuştur. Bölge idare mahkemesi ise yerel mahkeme kararını bozarak davanın kabulüne karar vermiştir.

Tebliğin kişiyi haberdar etme amacı taşıdığını belirten Bölge İdare Mahkemesi, öğretmenin yeni görev yerinde gerekli tarihte çalışmaya başlaması nedeniyle aslında tebliğin amacına ulaştığına hükmetmiştir. Davacı öğretmenin 657 sayılı DMK’da yer alan disiplin suçlarını işlediğinden bahsedilemeyeceği için başvurunun kabulüne karar vermiştir.

DBİM, davacının kınama cezası ile cezalandırılması işleminde hukuka uygunluk bulunmadığına ve yerel mahkeme kararının bozulmasına hükmetmiştir.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)