Göreve İade Edilip Mali Haklarını Alamayanlar Ne Yapmalı

OHAL Komisyonu kararı ile görevine iade edilip de geçmişe dönük maaşları verilmeyen personellerin yapması gereken önemli işlemler bulunmaktadır.

MEMURLAR 04.05.2018, 22:11
Göreve İade Edilip Mali Haklarını Alamayanlar Ne Yapmalı

Kuruma Talepte Bulunma

KHK’lar ile görevine iade edilenler geçmişe dönük maaşlar almakta herhangi bir sıkıntı yaşamazken OHAL Komisyonu ile görevine döndürülenlerde birtakım sıkıntılar yaşanmaktadır. Bunun nedeni ise OHAL Komisyonu ile ilgili bu konuda net bir düzenleme yapılmamış olmasıdır. Ancak bazı kurumların OHAL Komisyonu ile iade olanlara talep dahi edilmeden geçmiş maaşlarını ödediklerini de hatırlatmak isteriz.

Eğer kurum resen ödeme gibi bir işleme girişmediyse bu durumda kişilerin kuruma talepte bulunmaları gereklidir. Yazılı bir dilekçe ile geçmişe dönük tüm maaşların talep edilmesi icap etmektedir. Eğer kurum tarafından bu dilekçeye 60 gün içerisinde herhangi bir cevap verilmez ise bu durumda idare mahkemesine dava açılması gerekmektedir. Bunun için de 60 günlük süre bulunduğunu ifade etmemiz gerekir.

Hukuki Dayanaklar

Kuruma verilen dilekçe ile dava dilekçesinde belirtilmesi gereken birtakım hukuki gerekçeler bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Anayasa’nın eşitlik ilkesi olmaktadır. Bu ilkeye göre KHK ve OHAL Komisyonu ile dönen kimseler arasında birfark olmaması gerekmektedir.

Bir diğer gerekçe ise 20 Temmuz 2017 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından 2016/25923 sayılı bireysel başvuruya verilen cevapta OHAL Komisyonu’nun yeteri kadar giderim sağlama kapasitesine dikkat çekilmiştir. Dolayısıyla dilekçelerde bu karar da belirtilmelidir.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)