Eşine Bakmak İçin İşe Gidemeyen Memur Hakkında Danıştay Kararı

Polis memuru eşinin doğum yapmasının ardından 10 gün boyunca işe gitmedi ve müstafi sayıldı. Memur ise bu kararı idari yargıya taşıdı.

MEMURLAR 10.08.2018, 21:35
Eşine Bakmak İçin İşe Gidemeyen Memur Hakkında Danıştay Kararı

İdareye Bilgi Verilmedi

2014 yılının ilk aylarında 10 günü geçkin bir şekilde işe gitmeyen polis memuru hakkında idare tarafından görevden çekilme işlemleri uygulandı. Ancak polis memuru görevden çekilmediğini eşine bakmak için hastanede kaldığını raporları ile birlikte kanıtladı. Bu kararından dönmeyen idareyi yargıya taşıyan polis memuru Danıştay’a kadar başvuru yollarını tüketti.

İdare mahkemesi davacı polis memurunun başvurusunu kabul ederek idarenin işlemini iptal etti. Ancak bu karar idare tarafından Danıştay’a taşındı ve Danıştay idareyi haklı bularak ilk derece mahkemesinin kararını bozdu. Danıştay kararının gerekçesinde polis memurunun doğum raporlarını sunmadığına değindi. Bunun yanı sıra polis memurunun ileri sürdüğü izinli olma savının da doğru olmadığını belirtti. İzinli sayılabilmek için bir gün öncesinde çalışmak gerektiğini belirten Danıştay idarenin kararının hukuka uygun olduğuna hükmetti.

Bu kararın ardından hak ihlalinin bulunduğuna dair Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapılabilecek. Bunun yanı sıra AİHM başvurusu da yapılarak hukuk yollarının tamamının tüketilmesi sağlanacak. Tüm bu aşamaların neticesinde ise karar kesinleşecek. Polis memurunun yaşadığı bu olay ve Danıştay’ın verdiği karar da diğer aynı durumda olan memurlar için de emsal teşkil etmeye başlayacak.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)