Engelli Memur Ne Zaman Emekli Olur?

Engelli memur SSK ve emekli sandığı çalışmasına sahipse emekli olması için hizmet süresi ne kadar olmalıdır?

Engelli Memur Ne Zaman Emekli Olur?

Memuriyet Öncesi Engellilik

Ekim 2008 öncesi memur olarak çalışması olmayanlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabidir. Bu kanuna göre engelli aylığı ile ilgili özel hükümler yoktur.

Memur ilk kez memur olarak çalışmaya başlamadan önce malul sayılmayı gerektirecek hastalığı ya da engeli varsa ancak malullük aylığından yararlanamıyorsa en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve 3960 gün prim ödemek kaydıyla yaşlılık aylığı bağlanması için başvuru yapabilir.

Memuriyette İken Engellilik

Memur çalışmaya başladıktan sonra engelli olmuşsa bu durum REKLAM

ads by AdMatic

sağlık kurullarınca düzenlenecek raporlar ve belgelerle ispatlanır. Çalışma gücündeki kayıp % 50 ila % 59 arasında ise en az 16 yıldan beri sigortalı olmak ve 4320 gün prim ödemek şartıyla emekli olunabilir. % 40 ila % 49 arasında ise, en az 18 yıldan beri sigortalı olmak ve 4680 gün prim ödemek şartıyla emekli olunabilir. Memurun engel oranı yüksekse emekliliğe daha erken hak kazanacaktır.

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmişse bu hizmet sürelerinin tamamlanması yeterlidir ve beklenmesi gereken herhangi bir yaş şartı yoktur. Engelli memurun önceden ödediği SSK primleri de sigortalılık başlangıcı ve prim gün sayısına eklenir.

Kamu Personel Alımı

YORUM EKLE