Emekli Memurların Lisans Tamamlaması Maaşını Etkiler Mi

Lise veya ön lisans mezunu olarak memuriyetten emekli olanların sonradan lisans tamamlamaları maaşlarını etkilememektedir.

Emekli Memurların Lisans Tamamlaması Maaşını Etkiler Mi

En Geç Memuriyet Sırasında Bitirilmeli
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu öğrenim seviyelerine göre memurlara çeşitli avantajlar sunmaktadır. Bunlardan ilki kademe ve derece ilerlemesi ile ilgilidir. Lisans mezunu olan kimseler daha yüksek derece ve kademe elde ederken daha düşük öğrenim seviyesine sahip olanlar belirli bir dereceyi aşamamaktadır. Bu düzenlemenin dolaylı olarak maaşa da etkisi bulunmaktadır. Zira yüksek kademe ve derece ile memuriyetini tamamlayanlar daha yüksek maaş alabileceklerdir.

Eğitim seviyesini yükseltmek isteyenler maddi olarak karşılığını alabilmek için en geç memuriyet esnasında eğitimlerini tamamlamalıdır. Memuriyet öncesinde veya sırasında tamamlanan lisans dereceleri emekli maaşlarına da katkı sunacaktır.

Yeniden Memuriyete Dönme
Lisans tamamlayan kişiler yeniden memuriyete atanmaları durumunda da lisans mezuniyetlerinin intibakını yapabilirler. Ancak emekli olanların yeniden memuriyete dönmeleri yasalarımıza göre mümkün değildir. Bu sebeple emekli memurların bu imkandan faydalanabilmeleri pek de mümkün görünmemektedir.

Eğitimin her yaşta teşvik edilmesi açısından böylesi bir teşvikin sağlanması yerinde bir düzenleme olacaktır. Ayrıca kolay kolay kötüye kullanılabilecek bir düzenleme olmayacağını da söyleyebiliriz. Nitekim emeklilerin pek çoğu böylesi bir işle uğraşmayacaktır. Ancak teşvik edilen emeklilerin kendilerine bir faaliyet bulması ve kendilerini geliştirmeleri bakımından bu uygulama bir hayli faydalı olacaktır.

Kamu Personel Alımı

YORUM EKLE