Diyanet Personelinin Siyasetle İlgilenmeme Yasağının Gerekçesi Açıklandı

Açılan bir dava üzerine Anayasa Mahkemesi, Diyanet İşleri Başkanlığındaki her derece personelin siyasetle ilgilenmesini yasaklayan hükmün anayasaya aykırı olmadığına karar vermişti. İşte bu kararın gerekçesi açıklandı.

MEMURLAR 18.01.2018, 21:29
Diyanet Personelinin Siyasetle İlgilenmeme Yasağının Gerekçesi Açıklandı

Diyanet İşleri Personeli Siyasi Görüş Açıklayamaz

Diyanet İşleri personelinin siyasi görüşünü paylaşmasına ilişkin olarak açılan bir davada 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 25. maddesinin Anayasa aykırı olduğu iddiasında bulunulmuştu. Bu iddiayı ciddi bulan Eskişehir 2. İdare Mahkemesi ise davayı Anayasa Mahkemesine taşımıştı.

Söz konusu kanunda DMK’daki siyaset yasağına ek olarak yasaklar getiriliyor. Bu yasağa görev Diyanet İşleri Bakanlığı’nda her derecede çalışan personelin, siyasi partileri ya da bu partilerden birinin tutum ve davranışlarını övmesi ya da yermesini yasaklıyor. Bu yasağa uymayanların işine son verilmesini hüküm altına alıyor. AYM bu hükmün anayasaya aykırı olmadığına hükmetti. 

AYM Gerekçesi

Başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, 13.12.2017 tarihinde verdiği E:2016/7 ve K:2017/171 sayılı Kararında başvurunun reddine karar vermişti. 

Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin siyasi söylemde bulunmasını Anayasa’daki laik ilkesine ve Anayasa’nın 136. maddesinde güvence altına alınan Diyanet İşleri Başkanlığının tarafsızlığına gölge düşüreceği ifade edildi. 

Diyanet İşleri Başkanlığının anayasadaki statüsü, görevinin niteliği ve toplumdaki dini hassasiyet düşünüldüğünde tarafsızlığının şüpheye düşeceğine hükmetti. Bu yüzden Başkanlık personelinin her türlü siyasi faaliyetten uzak durması gerektiği görüşünü bildirdi.

Yorumlar (0)