Dikkat, Borçlu Memura Disiplin Cezası Verilebilir

Memurların özel yaşantılarında almış oldukları borçları kasten ödememeleri durumunda disiplin cezası almaları söz konusu olacaktır.

MEMURLAR 18.11.2019, 22:30
Dikkat, Borçlu Memura Disiplin Cezası Verilebilir

Kast Unsuru

Memurlar özel yaşantılarında ihtiyaçlarını karşılamak için borç altına girebilir. Bu son derece doğal ve insanidir. Kimi zaman sivil insanlar gibi bu borçların geri ödemesinin yapılamaması ya da geç yapılması gibi durumlar da söz konusu olabilir. bu gibi durumlar disiplin hukukunun konusu içerisine girmemektedir. Ancak alınan borcun imkan olmasına rağmen kasten ödenmiyor olması disiplin hukukunun konusu içerisine girecektir. 

Burada önemli olan husus kasıttır. Kastın nasıl belirleneceği konusu ise ayrıntılı bir şekilde tarif edilmemiştir. Ancak buradan anlaşılan memurun durumu olmasına rağmen alacaklıyı zarara sokmak için ya da başka bir saikle borcunu ödememesidir. Bunun belirlenmesinde ise disiplin amirinin tek başına karar vermesi ise mümkün değildir. Dolayısıyla bu konunun yargıya taşınması ve bir karara bağlanması gereklidir.

Burada ifade etmek gerekir ki borçlu memura disiplin cezası verilmesi tüm yasal takibe takılan borçlar için değildir. Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere kast unsuruna dikkat edilmelidir. Sadece yasal takibe başlanmış olması ya da borcun bu yolla tahsil edilmesi dahi disiplin suçunun unsurlarını oluşturmayabilir. Kast olması durumunda verilecek disiplin cezası da kınama olacaktır. Bu ceza ise memurun kademe ilerlemesi almasını engelleyecek ve emsallerinden geride kalmasına neden olacaktır.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)