Devlete Sadakat Yükümlülüğünü İhlal Ettiğine Karar Verildi

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Bylock kullandığı gerekçesiyle hakimlik görevinden KHK ile ihraç edilen eski hakimin başvurusu Danıştay tarafından reddedildi.

MEMURLAR 04.09.2019, 23:30
Devlete Sadakat Yükümlülüğünü İhlal Ettiğine Karar Verildi

Özel Hayatın Gizliliği
15 Temmuz sonrası çıkarılan KHK’lar ile ihraç edilen Bylock kullanıcısı hakimin Danıştay’a yaptığı başvuru reddedildi. Eski hakim başvurusunda özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini iddia etti ve göreve iadesini talep etti. Danıştay ise Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen hakimin devlete sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği Danıştay tarafından karara bağlandı. İhraç hakimler hakkında çıkan ilk kararlardan birisi olması nedeniyle son derece önemli olan bu karar aynı durumda olan diğer hakimler için de emsal teşkil edecektir. 

İhraç hakim başvurusunda AİHS’e göre özel hayatın gizliliğinin de ihlal edildiğini iddia etti. Özel bir mesajlaşma uygulaması olan Bylock’un delil olarak kabul edilmesi ile böylesi bir ihlalin oluştuğunu iddia eden hakimin başvurusu reddedildi. Buna gerekçe olarak ise yine AİHS gösterildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 15. Maddesinde yer alan düzenlemede savaş ve benzeri durumlarda devletlerin sözleşmeden doğan yükümlülüklerin bazılarından feragat edebilecekleri ifade ediliyor. Bu gerekçeye dayanarak özel hayatın gizliliğinin de ihlal edilmediğine karar verildi. 

Nitekim Türkiye Cumhuriyeti 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Avrupa Konseyi ile Birleşmiş Milletler’e bildirimde bulunmuştu. Bu bildirimde yükümlülüklerin kısmi olarak yerine getirileceği ifade edilmişti. İşte bu bildirime de dayanarak tesis edilen işlemlerin  yerinde olduğu kayda geçildi. 

Danıştay’ın vermiş olduğu bu karar Bylock kullanıcısı olan ihraç memurların gelecekleri hakkında da fikir vermektedir. Ancak bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin nasıl bir karar vereceği henüz bilinmiyor. Nitekim daha önceden hazırlanan Bylock raporlarında mahkemelerin verdikleri kararların yetersiz olduğu ifade edilmişti. Mesajlaşmaların içeriklerinin belirlenmesi ceza verilmesi için gereklidir ifadesine yer verilmişti. Ülkemizde ise Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen kimseler hem adli hem de idari olarak soruşturmalara tabi tutulmaktadırlar. Soruşturmalar neticesinde ceza alan kimselerin sicillerine işlemektedir. Bu konuda idare mahkemelerinin incelemeleri de devam ediyor. Tekdüze bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)