Devlet Memurları Kanununa Göre Memur Hangi Şirketlere Ortak Olabilir

657 sayılı Devlet memurları ticaret yapmaları diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmaları yasaklanmıştır. Memurun ortak olmayacağı ve olacağı şirketler neler. Detayları ile haberimiz ekinde okuyucularımızla paylaştık...

MEMURLAR 24.04.2019, 09:01
Devlet Memurları Kanununa Göre Memur Hangi Şirketlere Ortak Olabilir

Devlet memurlarının ticaret yapmaları ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmaları yasaklanmış ve bu yasağa uymayanlar hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası uygulanacağı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiştir.

Memurların ticaret yasağı konusunda düzenlemeye göre ticari şirketlerinden bazılarına memurun ortak olması yasaklanmıştır. Bazılarına ise ortak olma imkânı tanınırken bu şirketlerde memurun alabileceği görevlere sınır getirilmiş.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun konuya ilişkin düzenlemesini değerlendirdiğimizde memurun ortak olabileceği ve ortak olamayacağı şirketlerin aşağıda belirtilen şekilde olacağı sonucuna varılmıştır.

Memurlar kolektif şirket ortağı olamaz ve bu tür şirketlerde hiçbir görev alamazlar.

Memurlar komandit şirketin komandite sınırsız sorumlu ortağı olamaz ve bu tür şirketlerde hiçbir görev alamazlar.

Memurlar adi şirket ortağı olamazlar.

Memurların ortak olabileceği şirketler.

Memurlar anonim şirkete ortak olabilirler.

Ancak memurlar ortağı olduğu anonim şirketin yönetim ve denetimde görev almazlar. Bu şirketin personeli sayılacak bir görev yapamaz ve şirketin kanuni temsilciliğini yürütemezler.

Memurlar limited şirketi ortağı olabilirler.

Ancak memurlar ortağı olduğu limited şirketinin yönetim ve denetimde görev almazlar. Bu şirketin personeli sayılacak bir görev yapamaz ve şirketin kanuni temsilciliğini yürütemezler. Diğer yandan ortak olunan limited şirketi Ana sözleşmesi şirketi idare ve temsil edecek olanların belirtilmiş olması ve memurların bu kişiler arasında yer almaması gereklidir.

Memurlar komandit şirketin sermayesi bölünmüş komandit ortağı olabilirler.

Memur komandit ortağı olduğu komandit şirketin yönetim ve denetimde görev almazlar şirketin personeli sayılacak bir görev yapamaz ve şirketin kanuni temsilciliğini yürütemezler.

Memurlar komandit şirketin komanditer ortağı olabilirler.

Ama memurlar komanditer ortağı olduğu komandit şirketin yönetim ve denetimde görev almazlar şirketin personeli sayılacak bir görev yapamaz şirketin kanuni temsilciliğini yürütemezler.

657 Sayılı Devlet Memurları kooperatif şirket ortağı olabilirler.

Memurlar ortağı-üyesi olduğu yapıya kalkınma ve tüketim kooperatiflerinin yönetim ve denetim kurulunda görev alabilirler. Ama bunların dışında ortağı-üyesi olduğu kooperatif şirketlerin yönetim ve denetiminde görev alamazlar. Bu şirketin personeli sayılacak bir görev yapamaz ve şirketin kanuni temsilciliğini yürütemezler.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)