Danıştay: Memurların Özel Hayatları Disiplin Cezasına Konu Edilemez

Sivas'ta bir komiser yardımcısı ile 3. Sınıf emniyet müdürü arasında geçen telefon konuşmasına disiplin cezası verilmesi Danıştay'dan döndü.

MEMURLAR 10.04.2019, 18:48
Danıştay: Memurların Özel Hayatları Disiplin Cezasına Konu Edilemez

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Aykırılık
Sivas'ta bir komiser yardımcısı ile 3. Sınıf emniyet müdürü arasında geçen telefon konuşmasına disiplin cezası verildi. Cezanın gerekçesi ise polislik mesleğinin gerekliliklerine aykırı olarak hareket etmek gösterildi. Ancak komiser yardımcısı davayı yargıya taşıdı. İlk derece mahkemesi komiser yardımcısının davranışlarını mesleğe uygun bulmadı ve cezanın haklı olduğuna kanaat getirerek davayı reddetti. Komiser Yardımcısı ise davayı Danıştay'a kadar taşıdı.

Danıştay yaptığı incelemeler neticesinde komiser yardımcısını haklı buldu. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümlerine göre özel hayata saygı gösterilmesi gerektiği kararda belirtildi. Bu kapsamda komiser yardımcısı ile müdür arasında geçen konuşmanın iş ile ilgili olmaması, özel hayatı ilgilendirmesi disiplin hukukunun kapsam dışındadır. Dolayısıyla kişiye verilen disiplin cezasının bozulmasına karar verildi.

Burada önemli olan husus konuşmanın iş ya da özel hayatla ilgili olup olmadığıdır. İş ile ilgili bir konu var ise bu durumda disiplin hukukunun kapsamına girecektir. Eğer özel hayatla ilgiliyse ancak kişi kamu düzenini de bozuyorsa bu durumda yine disiplin hukukunun kapsamına girecektir. Memurların bu çizgileri iyi bir şekilde bilmeleri disiplin cezalarına karşı bir koruma sağlamaları anlamına gelecektir. Bu sadece polislik için değil diğer tüm memurlar için de geçerli olan bir husustur.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)