Çalıştığı Kurumla İlgili Yazı Paylaşan Memura Ceza

Devlet tiyatrolarında çalışan ve kurumu ile ilgili yazı paylaşan tiyatrocuya verilen cezayı AYM iptal etti.

MEMURLAR 28.02.2019, 08:05
Çalıştığı Kurumla İlgili Yazı Paylaşan Memura Ceza

Yargı Süreci
Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünde tiyatro sanatçısı olarak görev yapan kişi, internet paylaşım sitesinde kurumuyla ilgili bir yazı paylaştı. Kurum ise kurumun huzur ve sükununu bozduğu gerekçesi ile kınama cezası verdi. Disiplin cezası alan sanatçı Ankara 15. İdare Mahkemesinde iptal davası açarak cezanın iptalini istedi. Yerel mahkeme davayı kabul ederek disiplin cezasını iptal etti. 

İdarenin itirazı üzerine dosya Ankara Bölge İdare Mahkemesine geldi ve istinaf incelemesinde yerel mahkeme kararı bozuldu. Gerekçe olarak ise davacının sözleşmeli memur sanatçı olarak çalıştığı, DMK’ya tabi olduğu, söz konusu yazının eleştiri sınırını aştığı, üslup ve ithamların Kuruma zarar verdiği gösterildi.

Davacı AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştur. AYM ise davacıyı haklı bularak BİM kararını bozmuştur. 

AYM Kararı
AYM davacının bulunduğu pozisyon gereği özel kanun hükümlerine göre disiplin cezalarının belirlenmesi gerektiği hatırlatılmıştır. Devlet Tiyatro, Opera ve Balesinin sanatkar çalışanları için özel kanun yürürlüğe girene kadar ilgili kanunların uygulanacağı belirtilmiştir. Ancak idare tarafından ilgili yasal mevzuat hazırlanmamış, verilen disiplin cezası ise İdari Hizmet Sözleşmesine göre verilmiştir. 
Disiplin cezasının sözleşmeye göre verilmesi suç ve cezalarda kanunilik ilkesine aykırıdır. Bu sebeple karar bozulmuş ve ifade özgürlüğü engellendiği için davacıya 5500 TL manevi tazminat ödenmesine hükmedilmiştir.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)