Bozulan Disiplin Cezasında Yeniden Soruşturma

İdare mahkemesi tarafından yapılan incelemeler neticesinde verilen disiplin cezasının ölçüsüz olduğu saptanırsa bu durumda yeniden soruşturma yapılmasına gerek yoktur.

MEMURLAR 29.03.2019, 22:00
Bozulan Disiplin Cezasında Yeniden Soruşturma

Soruşturma Sonucu Yeniden Değerlendirilir
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre hangi disiplin suçunda hangi cezaların verileceği belirlenmiştir. Aynı kanunda hangi durumlarda ceza indirimi yapılacağı da yer almaktadır. Buna rağmen bazı durumlarda cezalar ağır bir şekilde verilebilmektedir. Bu durum yargı denetiminde olduğu için ilgilisi tarafından mahkemeye başvurulması gerekmektedir. 

Konu yargıya taşındıktan sonra cezanın ölçüsüz bir şekilde verildiğine kanaat getirilirse bu durumda soruşturma yeniden mi başlayacaktır? Böyle olması soruşturma sürecinin aşırı derecede uzamasına neden olacak ve fiilin işlendiği tarih itibariyle zamanaşımının gündeme gelmesine dahi neden olabilir. Boş yere zaman kaybı olacağı da düşünüldüğünde sadece cezanın gözden geçirilmesi yerinde olacaktır. 

Netice itibariyle disiplin cezasının ölçüsüz bir şekilde verildiğine kanaat getirilirse bu durumda disiplin soruşturması baştan başlatılmayacak sadece ceza yeniden görüşülecektir. Eğer soruşturmanın yürütülmesinde birtakım usulsüzlükler var ise bu durumda mahkeme usulden davayı reddedecektir. Dolayısıyla soruşturmanın tekrarlanması bu durumda gündeme gelecektir. Ancak usulde herhangi bir sorun yoksa sadece cezanın gözden geçirilmesi yeterli olacaktır. Ayrıca idare mahkemelerinin resen inceleme yetkisinin bulunduğunu unutmamak gerekir. Resen inceleme yetkisine göre davacı ya da davalının iddia etmediği tüm hususlar resen gözetilerek değerlendirilecektir.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)