Birinci Dereceye Vekaleten Atanan Kişi Yeşil Pasaport Alamaz

Birinci dereye vekaleten atanan kişinin hususi damgalı pasaport alabilmek için yaptığı başvurunun olumsuz sonuçlanması üzerine Danıştay Onuncu Dairesi tarafından emsal teşkil eden bir karar verildi.

MEMURLAR 29.12.2017, 15:15 29.12.2017, 15:16
Birinci Dereceye Vekaleten Atanan Kişi Yeşil Pasaport Alamaz

Bu pasaportu alabilmek için kişinin birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolara asil olarak atanması gerektiğine hükmedildi. 

Karara Esas Olay

Birinci derece mimar kadrosuna atanan davacı, hususi damgalı pasaport verilmesi için Muğla Emniyet Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmuştur. Ancak başvurusu ret ile sonuçlanmıştır. Bu işlem üzerine İdare Mahkemesine dava açan davacı, emniyetin işleminin iptalini istemiştir. 

İdare mahkemesi işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesi ile başvuruyu reddetmiştir. Çünkü davacının bulunduğu kadroya ilişkin 657 sayılı kanunun 86. Maddesine göre vekaleten atamıştır. Hususi damgalı pasaport alabilmek için ise  birinci, ikinci veya üçüncü derece kadrolara asil olarak atanması gerekir. Bu gerekçe ile mahkeme başvuruyu reddetmiştir. 

Danıştay Yerel Mahkeme Kararını Onadı

Yerel mahkeme kararını temyiz eden davacının itirazı Danıştay Onuncu Dairesince görüşüldü. Dosyayı inceleyen Danıştay, yerel mahkeme karar ve usulünü yasaya uygun buldu. İleri sürülen temyiz nedenlerinin olayda olmadığına kanaat getiren Danıştay, temyiz isteminin reddine karar verdi. Ankara 16. İdare Mahkemesi tarafından 28/05/2014 tarih ve E:2013/1314 , K:2014/653 sayılı kararının onanmasına 12/04/2016 tarihinde oybirliği ile karar verdi. 

Bu karara göre hususi damgalı yeşil pasaport almak için vekil olarak değil, asil olarak atanmak gerekiyor.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@