Beraat Eden İhraçlar İle İlgili İstinaftan Karar

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, OHAL’de ihraç edilen kamu görevlilerinin ceza davalarında beraat etmelerinin göreve iade için yeterli olmadığına karar verdi.

MEMURLAR 20.11.2019, 20:41
Beraat Eden İhraçlar İle İlgili İstinaftan Karar

İrtibat ve İltisak Kavramları 

Son zamanlarda OHAL döneminde KHK’lar ile ihraç edilenler yeniden gündeme gelmeye başladı. İhraç olanlar arasında mahkemelerden beraat ve takipsizlik alanların bulunması tepkilere neden olmuştu. Bu konuda ilk derece mahkemeleri ret kararları vermeye devam ederken bir karar da Ankara Bölge İdare Mahkemesi kanadından geldi. 

Bölge idarenin kararında her beraat eden veya takipsizlik alanın göreve iade edilmesi gerektiği yönünde bir kural olmadığı ifade edildi. Bu durumda irtibat ve iltisak kavramlarının devreye girdiği kararda belirtildi. Ancak hangi davranışın irtibat hangisinin iltisak sayılacağı konusu ise net bir şekilde ayırt edilemedi. Ayrıca kamu görevlilerinin kamu görevine girmeden evvel yaptıkları faaliyetler ile ilgili olarak irtibatlı ya da iltisaklı görülmeleri de eleştirilmektedir.

Bölge idare mahkemesi ise irtibat iltisak konusuna ceza yargılamasından bağımsız olarak yaklaşıyor. Ancak ceza mahkemesinde ceza almış olan kişilerin dosyaları direkt olarak reddedilmektedir. Dolayısıyla burada davacılar aleyhine işleyen bir durum söz konusudur. Bölge idare mahkemesi tarafından verilen karar henüz bağlayıcılığa sahip değildir. Ancak bölge idare mahkemesinin yaklaşımını belirlemesi açısından son derece önemli bir husustur. Bu konuda son noktayı Danıştay tarafından verilen karar koyacak ve emsal karar oluşacaktır.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)