Belediye Memurlarına Eğitim Yardımı Yapabilir

Belediyeler tarafından çalışanlarına eğitim yardımı adı altında verilen paraların hukuka uygun olduğu Sayıştay tarafından karara bağlandı.

MEMURLAR 09.02.2019, 21:10
Belediye Memurlarına Eğitim Yardımı Yapabilir

Sosyal Devlet İlkesi
Bir belediyede çalışanlara eğitim yardımı adı altında usulsüz paralar verildiği iddiası Sayıştay tarafından incelendi. İncelemeler neticesinde yapılan ödemenin hukuka aykırı olmadığı, sosyal devlet ilkesi kapsamında bu tür yardımların yapılabileceği ifade edildi. 

Sayıştay belediye memurlarına eğitim yardımı yapılabileceğini ifade etmiş olsa da bu yardım denetimden tamamen vareste değildir. Zira kişinin gerçekten eğitim gören çocuğunun bulunup bulunmadığı, personeller arasında dengenin gözetilip gözetilmediği gibi konular Sayıştay denetimi kapsamında incelenmektedir.

Belediyelerin elde ettiği gelirlerin bir kısmı yardıma muhtaç yoksul kişiler için ayrılmaktadır. Bu bağlamda eğitim yardımlarını da bu şekilde düşünebiliriz. Ancak kredi ve burs gibi ödemelerin prosedürleri farklıdır. Dolayısıyla bu iki konu karıştırılmamalıdır. Burs ve kredilerin denetimleri de ayrı olarak yapılacaktır. 

Sayıştay tarafından verilen kararda kamu zararına da değinildi. Memurlara verilen usulsüz eğitim yardımlarının kamu zararına neden olduğu iddia edilmişti. Ancak Sayıştay, yardıma muhtaç kimselere harçlık olarak verilen bu yardımın kamu zararına neden olmayacağına karar verdi. 

Sayıştay'ın bu kararı tüm belediyeleri yakından ilgilendiriyor. Belirlenen usul ve esaslara aykırı bir şekilde yardım yapanlar hakkında rapor tutulacaktır. Konusu suç teşkil eden olaylarla ilgili olarak da adli işlemler başlatılacaktır. Bu olay görevden almaya kadar gidebilir.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)