Başka Kuruma Atanana Sürekli Görev Yolluğu

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından göreve iade olduktan sonra başka bir yükseköğretim kurumuna atanan akademisyene sürekli görev yolluğu ödenmesi görüşü verildi.

MEMURLAR 08.09.2019, 15:50
Başka Kuruma Atanana Sürekli Görev Yolluğu

Yolluk Ödenmelidir
KHK ile görevden ihraç edilen akademisyen OHAL komisyonu kararı ile yeniden görevine iade edilmiştir. İade edildikten sonra eski görev yerinde değil, başka bir yükseköğretim kurumuna atanmıştır. Bu atamadan ötürü yolluk ödenecek midir?

İhraç elden akademisyenin başvurusu OHAL komisyonu tarafından kabul edilmişse göreve iade edileceklerdir. Akademisyenler son görev yerine iade edilmemektedir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına atama tercihlerini bildirirler. Ancak Ankara, İstanbul, İzmir illeri dışında ve 2006 yılından sonra kurulan üniversiteleri tercih etmelidirler. Bu üniversiteler öncelikli olmak kaydıyla tercih yapılacaktır. Ancak kamu görevinden çıkarıldığı yükseköğretim kurumuna hiçbir şekilde atanmamaktadırlar. Görüldüğü üzere akademisyenler, ihraç edildikleri üniversite haricinde başka bir yükseköğretim kurumuna atanırlar. 

Yükseköğretim kurumlarında görevli akademik personel başka bir ilde görevlendirilmesi halinde sürekli görev yolluğuna hak kazanacaktır. Bu hükme dayanarak iade olarak başka görev yerine atanan personel de sürekli görev yolluğuna hak kazanmalıdır. Ancak uygulamada farklılıkların olmasından ötürü Hazine ve Maliye Bakanlığından görüş talep edilmiştir.

Bu görüş yazısında iade olan öğretim elemanlarının atamasının ilk defa veya yeniden atama olmadığı belirtilmiştir. Kamu görevinden çıkarıldığı yükseköğretim kurumu dışında bir kuruma yapılan atamanın naklen atama olduğu tespit edilmiştir. Naklen atamalarda ise sürekli görev yolluğu ödenmelidir. Bu ödemenin ihraç olunan üniversite mi yoksa iade olunan üniversite tarafından mı ödeneceği konusunda soru işaretleri bulunmaktadır. Yolluk ödenmeyen personeller de nereden yolluk talep edecekleri konusunda tereddüt yaşamaktadır. 

Yeni Atanılan Kurum Yolluk Ödemeli
Harcırah Kanununa göre harcırah ödemesi ilgili olunan kurum bütçesinden ödenmelidir. Bu hüküm gereğince iade olan akademisyenin yolluğu, yeni görev yeri olan üniversite tarafından ödenmelidir. 

OHAL komisyonu tarafından daha önce göreve iade edilen akademisyenlere yolluk ödenmemişse talep edebilirler. Başka üniversiteye atanan akademisyenler bu görüş yazısına atıfla, yeni atandıkları üniversiteden yolluk talep etmelidir. Bu şekilde kendilerine yolluk ödenecektir.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@