Başka Kadroya Görevlendirilenler Tazminatını Alamaz

Memurlar bulundukları kadroya ait görev dışında başka bir görevle vazifelendirilirse yeni göreve ait tazminat ve diğer hakları alamaz.

MEMURLAR 14.02.2019, 20:40
Başka Kadroya Görevlendirilenler Tazminatını Alamaz

Hangi Hallerde Alınabilir?
Kamu personel rejiminde başka bir kadroya ait bir görevin diğer memurlara verildiğine sık rastlanmaktadır. Personel ihtiyacından ötürü kaynaklanan bu görevlendirmelerde memurların ek ödeme ve tazminat alıp alamayacakları merak ediliyor. Ancak belirtmek gerekir ki bu durumda herhangi bir ek ödeme yapılması söz konusu olmamaktadır. 

Görevlendirme ile mali tazminatların ve ek ödemelerin alınması mümkün değilken vekaleten atama ile bu mümkün olabilmektedir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu vekaleten atama ile ilgili süreçleri 86. Maddede detaylı olarak anlatmıştır. Vekaleten atama görevlendirmeye göre daha kapsamlı ve şartları daha katı olan bir sistemdir. Zira vekaleten atama yapılırken asıl olarak atanacak kişide hangi şartlar aranıyorsa vekillik edecek kimsede de aynı şartlar aranmaktadır. Sınavla atama yapılıyorsa kişinin sınava girecek şartları taşıyıp taşımadığına da bakılmaktadır. 

Eğer usulüne uygun bir şekilde vekaleten atama yapılırsa bu durumda personelin ek ödeme ve tazminatlardan istifade etmesi gereklidir. Eğer buna rağmen mali hakları halen daha ödenmiyorsa bu durumda vekaleten atandığını gösterir belge ile kuruma itiraz edilmesi gereklidir. İtiraza rağmen ödenmez ise yargıya başvurulmalı ve geriye dönük olarak tüm haklar istenmelidir. Mahkeme kararı memur lehine olacaktır.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)