Başbakan'a Hakaret İçin Memuriyetten Çıkarma Cezası Verilemez

Danıştay 12. Dairesi, Başbakan'a hakaret etmenin yaptırımı olarak memuriyetten çıkarma cezasının uygulanmayacağını, bunun ağır bir ceza olduğunu söyledi.

Başbakan'a Hakaret İçin Memuriyetten Çıkarma Cezası Verilemez

Bu durumun disiplin cezası gerektirdiğine hükmetti. 

Memurluktan Çıkarma Ağır Bir Ceza

Başbakan konvoyu geçerken yumurta atarak küfürlü sözler sarf eden devlet memuru için memuriyetten çıkarma cezasının ağır bir ceza olduğuna karar verdi. 

Danıştay 12. Daire Başkanlığı tarafından verilen 2016/8859 E. ve 2017/321K. Sayılı kararına göre Başbakana hakaret, memuriyetten çıkarma sebebi olamaz. 

Beden eğitimi olarak görev yapan davacının, Başbakana yumurta atması ve küfürlü sözler sarf etmesi üzerine hakkında başlatılan soruşturma sonucunda devlet memuriyetten çıkarma cezası almıştır. Bunun üzerine dava açan davacıya Danıştay 12. Dairesi bozma kararı verdi.

Gerekçede hukuk devletinin bir gereği olarak kamu görevlileri için disiplin cezası içeren kurallar koyulmasının ve yaptırım uygulanmasının olağan olduğunu aktardı. Ancak disiplin soruşturmasına sebep olan eylem ile yaptırımı arasında adil bir denge olması söz konusudur. Yani eylem ve ceza arasında ölçü olması gerektiğine hükmetti. 

Aynı zamanda öngörülen yaptırımın elverişli olması, ulaşılan amaç bakımından bu cezanın zorunlu olması, yaptırım ve amaç arasında orantı olması şarttır denildi. Somut olay ve bu ilkeler birlikte değerlendirildiğinde söz konusu fiil için meslekten çıkarma cezasının orantısız olduğuna hükmedildi. Yerel mahkeme kararı bozularak, olayda hukuka uyarlılık yoktur denildi.

YORUM EKLE