Aşırı Dilekçe Vermek Disiplin Cezası Sebebi Olabilir

Anayasa Mahkemesi, sendika üyesi bir memurun çalışma ortamındaki gerilimi artırmak için 3 yılda 20 dilekçe vermesini disiplin cezası nedeni olarak kabul etti.

MEMURLAR 31.10.2018, 16:26
Aşırı Dilekçe Vermek Disiplin Cezası Sebebi Olabilir

15'i Memurla Ya Da Meslekle Alakalı Değil
Sağlık kurumunda memur olarak çalışan başvurucu 3 yıl içerisinde 20 dilekçe vermiştir. Ancak bu dilekçelerin 15 tanesi ne mesleği ile ne de kendisi ile ilgili değildir. Bu sebeple de AYM, kişinin anayasal hakkı olan dilekçe hakkının kötüye kullanılması olduğu belirledi. Bu sebeple de idare tarafından verilen uyarma cezasının hukuka uygun olduğuna kanaat getirdi. 

AYM vermiş olduğu karar içerisinde sendika faaliyetlerine de değinmeyi ihmal etmedi. AYM, sendikanın son derece önemli kazanımlar sağladığını belirtirken sınırlarını da çizmeyi ihmal etmedi. Bu bağlamda sendikanin görevinin kurumsal işleyişi düzeltmek olmadığını bunun yerine üyelerinin ekonomik hak ve menfaatlerini korumak olduğunu belirtti. Dolayısıyla da memurun sendika üyesi olarak aşırı dilekçe vermek suretiyle işleyişi sekteye uğratma gibi bir misyona sahip olamayacağı ifade edilmiş oldu.

AYM, idare tarafından verilen uyarma cezasının da en alt limitten verildiğini ve bu sebeple herhangi bir orantısızlığın bulunmadığına da karar verdi. Böylelikle başvurucu memur hakkında iç hukuk yolları tüketilmiş oldu. Bu aşamadan sonra memurun AİHM'e başvurma hakkı bulunmaktadır. AİHM'in vereceği karar meseleye de son noktayı koyacak ve buna kesinlikle uyulacaktır.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)