Anayasa Mahkemesinden Emekli İkramiyesinde Olumsuz Karar

Otuz yılı aşan hizmet süresi için ödenen emekli ikramiyesinin tarafına eksik ödendiğini dava eden emekli memur anayasa mahkemesi tarafından haksız bulundu.

MEMURLAR 04.01.2019, 18:27 04.01.2019, 18:54
Anayasa Mahkemesinden Emekli İkramiyesinde Olumsuz Karar

Anayasa Mahkemesinin 2018/5145 başvuru numaralı ve 28 Kasım 2018 tarihli kararı ile Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 30 yıldan fazla emekli sandığına tabi olarak çalışan ve 1993 yılında emekli olan memura 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 89. Maddesi dördüncü fıkrasında yer alan “verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler…dikkate alınmaz”  hükmü uyarınca otuz yıl hizmet süresi üzerinden emekli ikramiyesi verilmiştir.

Sonrasında Anayasa Mahkemesinin 07 Ocak 2015 tarihinde resmi gazetede yayınlanan kararı ile bu hüküm iptal edilmiştir.

Emekli memur Anayasa Mahkemesinin iptal kararını gerekçe göstererek otuz yılı aşan hizmet süresi yönünden de emekli ikramiyesi ödenmesi için Sosyal Güvenlik Kurumuna 17 Şubat 2016 tarihinde başvurmuş. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından  emekli memura bir cevap verilmemiştir.

Emekli memur bunu üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu aleyhine Ankara 16. İdare Mahkemesine iptal davası açmış ve mahkeme 07 Aralık 2016 tarihinde davanın kabulü ve dava konusu işlemin iptaline karar vermiş ve emekli memurun otuz yılı aşan hizmet süresi içinde emekli ikramiyesi ödemesinin idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte emekli memura ödenmesi gerektiği sonucuna varmıştır.

Emekli memura 1993 yılı katsayıları dikkate alınarak 50 TL tutarında emekli ikramiyesi ve 6,55 TL yasal faizi ile birlikte SGK 2017 yılı Ağustos ayında ödemesini yapmıştır.

Emekli Memur tarafına yatırılan bu para sonrasında istinaf yoluna başvurmuş ve talep ettiği emekli ikramiyesinin başvuru tarihindeki güncel katsayılara göre ödenmesi gerektiğini veya emekli olduğu tarihteki (1993) katsayılar esas alındığı takdirde ise emeklilik tarihinden itibaren faiz işletilmesi gerektiğini öne sürmüştür.

İstinaf başvurusunu inceleyen Ankara Bölge İdare Mahkemesi 11.Dava Dairesi 23 Kasım 2017 tarihinde emekli memurun yaptığı itirazın reddine karar vermiştir.

Emekli memur davasını Anayasa Mahkemesinde devam ettirmiş ve mahkemenin ilgili bakanlıktan aldığı devlete ciddi bir ekonomik külfet altına girmesini önleyecek şekilde ekonominin gerektirdiği kamu yararı ile mülkiyet hakkının korunması arasında adil dengenin sağlanması gerektiği yönünde görüş almıştır.

Anayasa Mahkemesi sonuç olarak emekli memurun alacağının ödenmesinde makul olmayan bir gecikme zammı söz konusu olmadığı gibi bu alacağın hak kazanıldığı tarihe(1993) göre yapılan değerlendirme sonucunda enflasyon karşısında bir değer kaybına uğratılmadan emekli memura ödendiği yönünde değerlendirmiştir. 

   
 

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (1)
Gökhan Kaya 1 yıl önce
Çok güzel

Gelişmelerden Haberdar Olun

@