AGİ %100 Artırılabilir

Çalışanların eş ve çocukları için aldıkları yardımların %100 artırılması için kanun teklifi verildi.

AGİ %100 Artırılabilir

Çalışmayan Eş ve Çocuk Yardımı
Gerek kamu gerekse de özel sektörde çalışanlar, eş ve çocukları için asgari geçim indirimi adı altında ücret almaktadırlar. Böylelikle aile kurup çocuk yapmak teşvik edilmekte ve bu zorluklara bir nebze olsun katkı sunulmaktadır. Ancak bu ücretler günümüz şartlarında yetersiz kalmaktadır. İşte bu sebeple AGİ'nin %100 oranında artırılması için kanun teklifi verildi. 

Kanun teklifi Meclis tarafından onaylanırsa AGİ ücretleri anında değiştirilecektir. Böylelikle bundan sonraki maaşlara da bu fark yansımış olacaktır.
İlgili düzenleme Gelir Vergisi Kanunu içerisinde yer aldığı için AGİ'ye zam getiren düzenleme için bu kanunun değiştirilmesi öngörülmüştür. Böylelikle katsayılar artırılacak ve çalışanın hesabına daha fazla ücret girmesi sağlanacak.

Ancak bu konu hakkında hükümetin nasıl bir tavır sergileyeceği bilinmiyor. Nitekim ekonomik saldırıların bulunduğu bir dönemde bu tür uygulamalara sıcak bakılmamaktadır. Ancak bir taraftan da 3600 ek gösterge, emeklilere ikramiye gibi düzenlemeler yapılmış olması bunun da yapılabileceğini işaret etmektedir.

Üstelik yüksek enflasyonun bulunduğu bir ortamda ücretlerin erimesi söz konusu olduğu için bu düzenlemenin biran evvel hayata geçirilmesi gerekmektedir. Aile hayatına da önemli bir katkı sunacak bu düzenleme Meclis tarafından oylanacak. Kabul görmesi durumunda Cumhurbaşkanı'nın da imzalaması ile birlikte Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe girecektir.

Kamu Personel Alımı

YORUM EKLE