2018 Yılında, Aile ve Gençlik Bakanlığına Nakiller Kolay Olacak

Kamu kurumlarına yıl içinde verilen atama izinleri ve personel nakilleri bütçe kanunu ile belirlenmektedir.

MEMURLAR 04.01.2018, 10:31
2018 Yılında, Aile ve Gençlik Bakanlığına Nakiller Kolay Olacak

2018 yılı merkezi yönetim bütçesinde Aile ve Gençlik Bakanlıklarına naklen yapılacak atamaların kolaylaştırılmasına ilişkin hüküm yer aldı. 

Sınırlama Olmayan Kurumlar

Bütçeye göre öğretim üyeleri hariç, boş öğretim elemanı kadrolarına 4 bin ve serbest memur kadrolarına 5 bin atama yapılması kararlaştırıldı. Bütçe kanununa göre tüm kamu kurumlarına atanacak memur sayısına verilen izin 5 bindir. Bu sayıların kurumlara göre dağılımını Devlet Personel Başkanlığı açıklayacaktır. İşte bu bütçeden istisna tutulan kadrolar ise şunlardır:

Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına avukat, psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı, mimar ve mühendis alımları ve Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Yüksek Öğrenim Kredi ve

Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne memur alımları bu tür sınırlamalara tabi tutulmadı. Aile Bakanlığı taşra teşkilatındaki öğretmenlerin nakil suretiyle atanmaları da istisna tutuldu. Yükseköğretim kurumlarında boş kalan araştırma görevlisi kadrolarına da boş kadro kadar açıktan ya da nakil ile atama yapılması kararlaştırıldı.  

Bir kamu kurumu bütçe kanununda belirtilenin dışında bir personel alımı yaparsa, kuruma tahsis edilecek atama izni sayısı azaltılacaktır. İşte  bu kuraldan bazı kurumlar ve pozisyonlar istisna tutulmuştur. Bu istisnalarda en göze çarpan ise Aile Bakanlığı ile Gençlik Bakanlığı olmaktadır.

Yorumlar (0)