1 Yıldan Az Memuriyete Neden Emekli İkramiyesi Ödenmiyor

Memur emeklilerinin 1 yıldan az süreleri için emekli ikramiyesi ödenmemektedir. Ancak hakkaniyet gereği bir tam yıl dolmasa dahi emekli ikramiyesi ödenmesi gerektiği hep dillendirilir. İşte bu düzenlemenin dayanağına bakarak, hakkaniyeti sağlamak aslında mümkün.

MEMURLAR 20.02.2018, 22:13
1 Yıldan Az Memuriyete Neden Emekli İkramiyesi Ödenmiyor

1 Yıldan Az Süreler

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı kanununda bulunan bir hüküm dolayısıyla bir tam yılın dolmaması halinde emekli ikramiyesi ödenmemektedir. İlgili maddeye göre hizmet süresinin tamamı bu kanun kapsamında geçenlere her tam hizmet yılı için aylık bağlamaya esas tutarın bir aylığı da emekli ikramiyesi olarak ödenir. Yani emekli ikramiyesi ödenirken, her tam yıllar hesaplanarak son aylıkla çarpılır. Dolmayan bir yıl içinse ödeme yapılmaz. 

Ancak SGK 41. maddeye göre aylık bağlanırken bir tam yıl dolmasa dahi bu süreler aylık tutarına eklenmektedir. Halbuki ek madde 70’e göre de emekli ikramiyesi hesaplanmasında taban aylık katsayısı esas alınmaktadır. 

30 Yıl Sınırı

Emekli ikramiyesi ödemelerinin 30 yılla sınırlandırılması kanun değişikliği ile kaldırılmıştır. İşte aynı şekilde kıdem tazminatı ödenmesinde bir yıl alt sınır olması da aynı şekilde kaldırılabilir. Kıdem tazminatı nasıl gün hesabı üzerinden ödeniyorsa, emekli ikramiyesi de aynı şekilde ödenebilmektedir. 

Yukarıda bahsettiğimiz gerekçelerle söz konusu düzenleme bir hak sahibi tarafından dava edildiği takdirde değişikliğe gidilebilecektir. Hak sahibinin idare mahkemesindeki davayı Anayasa Mahkemesi’ne defi yoluyla götürmesi halinde ilgili maddelerde değişiklik yapılabilecektir.

Yorumlar (0)