Şişli belediyesi kamu 2022 memur alımı yapacak

Kamu personel alımı geneli içerisinde resmi olarak açıklanan bilgilerde Şişli belediyesi başkanlığı kamu memur alımı ile birlikte 3 müfettiş yardımcısı alımı yapacak.

Memur Alımı 09.01.2022, 14:52 09.01.2022, 20:33
Şişli belediyesi kamu 2022 memur alımı yapacak

Şişli belediyesi kamu memur alımı için yayınlanmış olan iş ilanları için başvuru yapmak isteyenlerin ilan edilen Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fikrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.


Şişli belediyesi kamu memur alımı başvuru şartları


Üniversitelein en az dört yılhk lisans eğitimi veren; Siyasal Bilgiler, Hukuk, iktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden ve görevlerini yapmalarına engel bir sağlık sorunlarının olmaması gerekiyor.

Ö|çme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafindan 2020 ve 202l yiında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu KPSS P48 puan türünden asgari 80 (seksen) ve daha üzeri puan almış bulunmak ve sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlar işlememiş olmaları gerekiyor.

YDS sınavından İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden en az 70 puan almış olmak ve devletin güvenliğine karşı suçlar işlenmemiş olması gerekiyor.

0|101/2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak ve herhangi bir sigortalı işte çalışmıyor olmak.

Karakter, sicil, ifade ve temsil yeteneği, tutum ve davranış yönünden müfettişlik yapabilecek niteliklere sahip bulunmak ve herhangi bir adli sicil kaydının bulunmaması gerekiyor.

Herhangi bir kuruma hizmet taahhüdü altmda bulunmamak ve kamusal haklardan mahrum olunmaması gerekiyor.

Daha önce çahştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak ve askerlik görevleri ile ilgili olarak ilişkilerinin bulunmaması gerekiyor.


Müfettiş Yardımcısı alımı başvuru bilgileri


Son başvuru tarihi resmi olarak 14.01.2022 olarak açıklanmıştır.

Belediye iş başvurusu için kişilerin aşağıda yazılı internet sitesi üzerinden online ya da kuruma şahsne başvuru yapmaları gerekiyor.

www.sisli.bel.tr

Başvuru kılavuzu için tıklayınız

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)
Kamu Personeli Alımı