Maliye ve Gelir İdaresi 2 Bin 15 Kadro Tahsisi

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, Katma Değer Vergisi Kanunu ile Maliye Bakanlığına ve Gelir İdaresi Başkanlığına ise 2 bin 15 kadro ihdas edildi.

Maliye ve Gelir İdaresi 2 Bin 15 Kadro Tahsisi

TBMM Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile  bazı önemli değişikliklerde bulundu.  Yapılan değişikliğe göre; TBMM üyeleri ve bu üyelikleri sona erenlerle dışarıdan atanan bakanlar, kamu kurum ve kuruluşlarının tüm sosyal tesis ve imkânlarından, bu tesislerin kullanımına ilişkin ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenmiş en üst seviye esas ve usuller dâhilinde yararlanma hakkın kazanmış olacaktır.

Ordu Komutanlarına Sağlık Müjdesi
Yine yapılması planlanan bir diğer değişiklik neticesinde; Başta Genelkurmay Başkanı olmak üzere kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanları, jandarma genel komutanı ve sahil güvenlik komutanı olarak atananlar ile orgeneral, oramiral rütbelerinde görev yürütenlerden aylıklarını TSK Personel Kanunu'na göre alanlar ve daha önce bu görevi yapmış ve emekliliğe ayrılmış kişiler ve bu personellerin bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri, TBMM üyelerinin tabi olduğu hükümler ve esaslar çerçevesinde ilgili kurum bütçelerinden ödenmesi planlanmaktadır.

Vergi İnceleme Düzenlemeleri
Yapılan değişikliklerle vergi incelemelerinde, incelemeye başlanıldığı tarihten itibaren tam inceleme yapılması halinde en fazla bir yıl, sınırlı inceleme yapılması halinde en fazla 6 ay, KDV iade incelemelerinde ise en fazla 3 ay içinde gerçekleştirilen incelemelerin bitirilerek sonlandırılması ön görülmektedir.

Yapılan Diğer Düzenlemeler
Yapılması planlanan değişikliklere birlikte, taksi, dolmuş, minibüslere ilişkin ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan değer artışı kazançlarının tamamı, herhangi bir şart aranmanda vergiden muaf hale getirilmektedir. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde, Katma Değer Vergisi İade İncelemeleri Grup Başkanlığı kurulması planlanmaktadır. 

Devlete ait tıp fakültelerinin 2017 yılsonu itibari ile ödenmemiş borçları maliye bakanlığı bütçesinden aktarılacak kaynakla ödenmesi, Serbest muhasebeci mali müşavirlere belirli sınırlar dâhilinde yapılacak iadeye dayanak teşkil edecek rapor düzenlettirme konusunda yetki verilmesi ve Maliye Bakanlığına ile Gelir İdaresi Başkanlığına ise 2 bin 15 kadro ihdas edilmesi yapılacak düzenleme ila hayatımıza girecek düzenlemeler olacaktır.

Kamu Personel Alımı

YORUM EKLE