Esenler belediyesi KPSS 70 puan şartı ile zabıta memuru alımı

Belediye memur alımı kapsamı içinde açıklanan kamu personel alımı bilgisinde Esenler belediyesi başkanlıı birimlerinde çalıştırılmk üzere KPSS 70 puan şartı ile 15 zaıta memuru alımı yapılacak.

Memur Alımı 06.01.2022, 13:04 07.01.2022, 00:08
Esenler belediyesi KPSS 70 puan şartı ile zabıta memuru alımı

Esenler belediyesi KPSS 70 puan şartı ile zabıta memuru alımı için iş başvurusu yapacak olan kişilerin Üniversitelerin İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans bölümlerinin birinden mezun olması gerekiyor.


Esenler belediyesi zabıta memuru alımı başvuru şartları


Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak ve herhangi bir sigortalı işte çalışmıyor olmak.

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak ve kamusal haklardan mahrum olunmaması gerekiyor.

Başvuru yapan kişilerin tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak, 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak ve askerlik görevleri ile ilgili olarak ilişkilerinin bulunmaması gerekiyor.

Sınavının yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak ve görevlerini yapmalarına engel bir sağlık sorunlarının olmaması gerekiyor.

Üniversitelerin İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans bölümlerinin birinden mezun olması ve devletin güvenliğine karşı suçlar işlenmemiş olması gerekiyor.


İş başvurusu için istenen belgeler


Başvuru Formu (Belediyemizin internet internet sayfasından www.esenler.bel.tr adresi üzerinden temin edilecektir.)

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,e-Devlet'ten alınan kare kodlu ve barkod numaralı olan mezuniyet belgesi(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı.

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

3 adet fotoğraf (1 adedi Başvuru formuna yapıştırılacak.)


Esenler belediyesi personel alımı başvuru bilgileri


Belediye zabıta alımı son başvuru tarihi 14.01.2022 olarak açıklandı.

Gerekli işlemler için aşağıda yazılı adrese şahsen başvuru yapılması gerekiyor.

Birlik Mah. Mehmet Akif İnan Cad. No: 6-8 Esenler /İstanbul adresinde Esenler Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Başvuru Kılavuzunu İndirmek İçin Tıklayınız

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)
Kamu Personeli Alımı