POMEM ve PMYO Şartlarında Değişiklik Yapıldı

3 Eylül 2018 tarihinde 2 adet yönetmelik değiştirilerek başvuru öncesi son düzenlemeler yapıldı. Yapılan yeni düzenlemeler sonunda 2018 POMEM alımı ilanının yayınlanması beklenmektedir.

POMEM ve  PMYO Şartlarında Değişiklik Yapıldı

3 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de  Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (PMYO Yönetmeliği) yayınlandı.

MADDE 1 – 17/5/2008 tarihli ve 26879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “31 Aralık” ibaresi “1 Ocak” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (g) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Değişiklik sonrasında ilgili madde:

e) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak,

MADDE 9 – (1) Başvuru yapan adaylar başvuru esnasında nüfus cüzdanlarının aslını ibraz etmek zorundadır. Başvuru yapan adaydan;
a) Sınav başvuru dilekçesi,
b) ..... (kaldırıldı)
c) Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,
ç) Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığını ifade eden yazılı beyanları,
d) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğin bulunulmadığına dair yazılı beyanı,
e) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi,
f) Emniyet teşkilatı şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından, Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullük belgesinin Kurumca onaylı örneği,
g) ..... (kaldırıldı)
istenir.

3 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de  Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (POMEM Yönetmeliği) yayınlandı.

MADDE 1 – 6/6/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (ğ) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Değişiklik sonrasında ilgili madde:

MADDE 9 – (1) Başvuru yapan adaylardan;
a) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,
b) Sınav başvuru dilekçesi,
c) ..... (kaldırıldı),
ç) ..... (kaldırıldı),
d) Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,
e) Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığını ifade eden yazılı beyanları,
f) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi,
g) Emniyet teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş veya
çocuklarından, Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullük
belgesinin Kurumca onaylı örneği,
ğ) ..... (kaldırıldı)
istenir.

Kamu Personel Alımı

YORUM EKLE