Çayıralan Belediyesi Memur Alımı

Çayıralan Belediyesi DPB aracılığıyla yayınladığı ilan ile memur alımı yapacağını duyurdu. Alım Yapılacak Pozisyonlar; Bu ilan kapsamında 1 mühendis, 1 zabıta memuru ve 3 memur alımı yapılacak.

Kamu Personeli Alımı 25.04.2018, 12:25
Çayıralan Belediyesi Memur Alımı

Her bir pozisyon için erkek ve kadın adaylar başvuru yapabileceklerdir. Ayrıca alımlar KPSS puanına göre yapılacaktır. 

Başvuru Şartları
Her bir kadro için özel şartlar belirlenmiştir. Ancak birtakım ortak şartlar da bulunmaktadır. Bu şartlara göre başvuran adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve kamu haklarından mahrum olmamaları gereklidir. Ayrıca Devlet Memurları Kanunu madde 48’de yer alan şartların da sağlanması gerekmektedir. İlana başvuruda bulunacak erkek adayların askerlik ile ilişiklerinin bulunmaması gereklidir. Adayların ilanda belirtilen suçlardan mahkûm olmamaları da gerekmektedir. 

Adayların akıl hastalığına sahip olmaması gerekirken kadroların her birisi için belirtilen özel şartların da taşınması icap etmektedir. Tüm bu şartları sağlayan adaylar ayrıca bir de güvenlik soruşturmasına tabi tutulacaktır. Soruşturma sonucu olumsuz olan adayların atamaları gerçekleştirilecektir. 

Başvuru Şekli ve Tarihleri
Başvurular Çayıralan Belediyesi yazı işleri müdürlüğüne yapılacaktır. Başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılabilecektir. Ancak postada yaşanan gecikmelerden başvuran sorumlu tutulacaktır. Ayrıca başvuru esnasında verilen bilgi ve belgelerin doğruluğundan da adaylar sorumludur. Son başvuru tarihi ise 21 Mayıs 2018 olarak ilan edilmiştir. Başvuruları kabul edilen adaylar daha sonradan sınava davet edilecektir. 

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)