Üniversitesiye Büro Personeli Alımı Başladı

İzmir Bakırçay üniversitesi personel alımı için ilan yayınladı. İlana başvurmak için 2018 yılı KPSS’ye girmiş olmak, Ortaöğretim mezunlarının KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların 2018 yılı KPSS puanının, başvurduğu ilan sıran numarasında aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.

Kamu Personeli Alımı 28.07.2020, 12:02 28.07.2020, 21:45
Üniversitesiye Büro Personeli Alımı Başladı

Üniversitesiye Büro Personeli Alımı Başladı

İzmir Bakırçay üniversitesi personel alımı için ilan yayınladı. İlana başvurmak için 2018 yılı KPSS’ye girmiş olmak, Ortaöğretim mezunlarının KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların 2018 yılı KPSS puanının, başvurduğu ilan sıran numarasında aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.

RESMİ İLAN

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (b) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2‘nci maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.

İlanda bulanmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. Açıklamalar https://www.bakircay.edu.tr adresinde yer almaktadır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak. İlanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edilebilir.

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18-30 yaş arasında olmak, (30 yaşından gün almamış olmak)

3. 2018 yılı KPSS’ye girmiş olmak, Ortaöğretim mezunlarının KPSS P94 puanı esas alınacaktır. (Adayların 2018 yılı KPSS puanının, başvurduğu ilan sıran numarasında aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.)

4. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

6. Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (b) fıkrası "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

7. İlanda bulanmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. Açıklamalar https://www.bakircay.edu.tr adresinde yer almaktadır.

İLAN BAŞVURU TARİHLERİ VE BAŞVURU ŞEKLİ

Başvuru Başlama Tarihi: 28.07.2020

Son Başvuru Tarihi: 11.08.2020

Kazanan Adayların Evrak Teslim Tarihi: 17.08.2020-21.08.2020

1) Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren şahsen yapılacak olup posta, fax veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru Dilekçesi

2. Başvuru Formu

3. 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.

4. Fotoğraf (2 adet)

5. T.C. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (onaylı ya da aslı getirildiğinde onay yapılacaktır)

6. Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

7. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi (Onaylı ya da aslı getirildiğinde onay yapılacaktır)

8. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi fotokopisi (e-devlet çıktısı, onaylı ya da aslı getirildiğinde onay yapılacaktır)

9. SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

10. Özel Sartlarda İstenilen belgeler (SGK Hizmet Dökümü, Çalışma Süresi, Sertifika vb)

11. Sağlık Kurul Raporu (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)