Üniversite Kadrosuna Bay-Bayan Sözleşmeli 14 Kamu İşçisi Alımı

Resmi Gazete üzerinden yayımlanan ilanda üniversite kadrosuna bay-bayan sözleşmeli 14 kamu işçisi alımı yapılacağı duyuruldu. Atatürk Üniversitesi alım şartları ve daha fazlası haberimizde…

Kamu Personeli Alımı 26.06.2020, 13:03 26.06.2020, 13:30
Üniversite Kadrosuna Bay-Bayan Sözleşmeli 14 Kamu İşçisi Alımı

Üniversite kadrosuna Resmi Gazete üzerinden gece vakitlerinde yayımlanan ilanda bay-bayan sözleşmeli 14 kamu işçisi alımı yapacağı bildirildi. Atatürk Üniversitesi’ne alımı yapılacak unvanlar ve hangi kadrodan kaç kişiye istihdam sağlanacağı aşağıda belirtildi.

GENEL ALIM ŞARTLARI

- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır. 

a) Türk Vatandaşı olmak, 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 

d) Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak, 

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

- Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (P94) puanı, Önlisans mezunları için 2018 KPSS (P93) puanı, Lisans mezunları için 2018 KPSS (P3) puanı değerlendirilecektir. 

- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar. 

- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 41.maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kumlu Karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (b) maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir) 

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER 

- KPSS Sınav Sonuç Belgesi 

- Mezuniyet Belgesi Fotokopisi 

- Askerlik Durum Belgesi 

- Adli Sicil Durum Belgesi (e-devlet kapısından oluşturulmuş belge)

BAŞVURU TARİHİ: 26 HAZİRAN- 10 TEMMUZ 2020

BAŞVURU ADRESİ: Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı Erzurum/Yakutiye, Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Erzurum/Yakutiye

Atatürk Üniversitesi Kılavuzunu İnceleyiniz

KamuPersoneliAlimi.Net Android Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

 Instagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)