Ulaştırma Bakanlığı Engelli Personel Alımı Yapıyor

Bugün yayımlanan resmi ilan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözlü sınav usulü ile 4 engelli kamu personeli yapacağını duyurdu.

Kamu Personeli Alımı 31.12.2018, 16:54 31.12.2018, 17:34
Ulaştırma Bakanlığı Engelli Personel Alımı Yapıyor

Ulaştırma ve altyapı bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 (Dört) engelli kamu personeli alımı ilanı yayımlandı.

Yapılacak olan engelli kamu personeli alımları İstanbul iline Lisans mezunu 3 Büro Görevlisi (Büro İşçisi) ünvanlı kamu personeli ve İzmir iline lisans mezunu 1 Büro görevlisi (Büro İşçisi) ünvanlı engelli kamu personeli alımı yapılacaktır.

Adayların başvurmaları için genel şartlar Müracaat edecekleri il sınırları içerisinde ikamet etmeleri, 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olması,

 18 yaşını tamamlamış olması, affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması ve EKPSS’ ye girmiş olması şartları bulunmaktadır.

İlgilenen adaylar başvurularını 31 Aralık 2018 ile 04 Ocak 2019 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yapacaklardır.

Ayrıntılı ilanı incelemek için tıklayınız.
 

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)