Tarım işletmeleri 26 Veteriner Hekim Alımı

Veteriner Hekim alımı yapılması için iş ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilanlarda Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü kendi birimlerinde görevlendirilmek üzere 26 adet Veteriner Hekim alımı yapacak.

Kamu Personeli Alımı 23.12.2020, 12:03
Tarım işletmeleri 26 Veteriner Hekim Alımı

Tarım işletmeleri 26 Veteriner Hekim Alımı

Veteriner Hekim alımı yapılması için iş ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilanlarda Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü kendi birimlerinde görevlendirilmek üzere 26 adet Veteriner Hekim alımı yapacak.

BAŞVURU BİLGİLERİ

Tarım işletmeleri 26 adet Veteriner Hekim Alımı ilanı başvuru tarihi 21.12.2020 tarihinde başlayacak ve 31.12.2020 tarihinde son bulacaktır.

Başvuru yapmak isteyen adayların Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına elden veya posta yolu ile başvurmaları gerekiyor.

ADRES:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA

Telefonlar: (0 312) 417 84 70 (10 hat) / 242 - 244 - 249 - 250

Resmi ilan linki aşağıdadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2020/12/20201216-4-18.pdf
 
ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1. 26 Veteriner Hekim Alımı ilanına başvuracak tüm adayların Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi gerekmektedir.

2. 26 Veteriner Hekim Alımı ilanına başvuracak tüm Bay bayan adayların Diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gerekmektedir.

3. 26 Veteriner Hekim Alımı ilanına başvuracak tüm adayların Yabancı Okul Mezunu adaylar için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gerekmektedir.

4. 26 Veteriner Hekim Alımı ilanına başvuracak tüm erkek Adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gerekmektedir.

5. 26 Veteriner Hekim Alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı.

6. 26 Veteriner Hekim Alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğraf gerekmekte ve bir adedi forma yapıştırılacaktır.

7. 26 Veteriner Hekim Alımı ilanına başvuracak tüm adayların Sürücü belgesinin aslı veyahut noter onaylı sureti gerekmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.

8. 26 Veteriner Hekim Alımı ilanına başvuracak olan bütün kişilerin Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gerekmektedir.

9. 26 Veteriner Hekim Alımı ilanına başvuracak olan bütün kişilerin Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gerekmektedir.

10. 26 Veteriner Hekim Alımı ilanına başvuracak olan bütün kişilerin Fotoğraflı öz geçmiş gerekmektedir.

11. 26 Veteriner Hekim Alımı ilanına başvuracak olan bütün kişilerin Genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gerekmektedir.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELERDİR

1 - 26 Veteriner Hekim Alımı ilanına başvuracak Türk vatandaşı olması gerekmektedir.

2 - 26 Veteriner Hekim Alımı ilanına başvuracak kamu haklarından mahrum bulunmaması gerekmektedir.

3 - 26 Veteriner Hekim Alımı ilanına başvuracak affedilmiş olsalar bile devletin ve milletin güvenliğine karşı suçlar işlememiş olması gerekiyor.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (1)
İşsiz 1 ay önce
Sayin gibtu alacağın kişilerin adını soyadını da yaz, hiç yorulma ,koydugun bölüm ve sertifikalarla belli alacağın kişi, gazetecilik ,başın yayın ve halkla ilişkiler ve tanıtım bunlar bütün kapsamlı bölümler, halkla ilişkiler niye yok