Tarım işletmeleri 10 Elektrik Teknisyeni Alımı

Elektrik Teknisyeni alımı yapılması için iş ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilanlarda Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü kendi birimlerinde görevlendirilmek üzere 10 adet Elektrik Teknisyeni alımı yapacak.

Kamu Personeli Alımı 30.12.2020, 13:13
Tarım işletmeleri 10 Elektrik Teknisyeni Alımı

Tarım işletmeleri 10 Elektrik Teknisyeni Alımı

Elektrik Teknisyeni alımı yapılması için iş ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilanlarda Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü kendi birimlerinde görevlendirilmek üzere 10 adet Elektrik Teknisyeni alımı yapacak.

BAŞVURU BİLGİLERİ

Tarım işletmeleri 10 adet Elektrik Teknisyeni Alımı ilanı başvuru tarihi 21.12.2020 tarihinde başlayacak ve 31.12.2020 tarihinde son bulacaktır.

Başvuru yapmak isteyen adayların Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına elden veya posta yolu ile başvurmaları gerekiyor.

ADRES:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA

Telefonlar: (0 312) 417 84 70 (10 hat) / 242 - 244 - 249 - 250

Resmi ilan linki aşağıdadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2020/12/20201216-4-18.pdf


 
ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1. 10 adet Elektrik Teknisyeni Alımı ilanına başvuracak tüm adayların Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi gerekmektedir.

2. 10 adet Elektrik Teknisyeni Alımı ilanına başvuracak tüm Bay bayan adayların Diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gerekmektedir.

3. 10 adet Elektrik Teknisyeni Alımı ilanına başvuracak tüm adayların Yabancı Okul Mezunu adaylar için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gerekmektedir.

4. 10 adet Elektrik Teknisyeni Alımı ilanına başvuracak tüm erkek Adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gerekmektedir.

5. 10 adet Elektrik Teknisyeni Alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı.

6. 10 adet Elektrik Teknisyeni Alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğraf gerekmekte ve bir adedi forma yapıştırılacaktır.

7. 10 adet Elektrik Teknisyeni Alımı ilanına başvuracak tüm adayların Sürücü belgesinin aslı veyahut noter onaylı sureti gerekmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.

8. 10 adet Elektrik Teknisyeni alımı ilanına başvuracak olan bütün kişilerin Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gerekmektedir.

9. 10 adet Elektrik Teknisyeni alımı ilanına başvuracak olan bütün kişilerin Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gerekmektedir.

10. 10 adet Elektrik Teknisyeni alımı ilanına başvuracak olan bütün kişilerin Fotoğraflı öz geçmiş gerekmektedir.

11. 10 adet Elektrik Teknisyeni alımı ilanına başvuracak olan bütün kişilerin Genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gerekmektedir.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELERDİR

1 - 10 adet Elektrik Teknisyeni alımı ilanına başvuracak Türk vatandaşı olması gerekmektedir.

2 - 10 adet Elektrik Teknisyeni alımı ilanına başvuracak kamu haklarından mahrum bulunmaması gerekmektedir.

3 - 10 adet Elektrik Teknisyeni alımı ilanına başvuracak affedilmiş olsalar bile devletin ve milletin güvenliğine karşı suçlar işlememiş olması gerekiyor.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)