SYDV Memur Alımı Başladı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bünyelerindeki memur personel eksikliğini karşılamak üzere farklı pozisyonlarda alım yapacaklar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olan SYDV'ler bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere memur alacaklar.

Kamu Personeli Alımı 29.07.2020, 16:28
SYDV Memur Alımı Başladı

SYDV Memur Alımı Başladı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bünyelerindeki memur personel eksikliğini karşılamak üzere farklı pozisyonlarda alım yapacaklar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olan SYDV'ler bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere memur alacaklar.

Başvuru Linki Aşağıda

https://vakifilan.ailevecalisma.gov.tr/Login.aspx?ReturnUrl=%2f

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

1. Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşından gün almamış olmak.

3. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

4. 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

5. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

6. Türk Ceza Kanununun53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar işlemeiş olmak.

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanmamak.

Hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

8. Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

Özel Şartlar:

Daha önce Çayırova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personel alım mülakatına katılmış olup, ilgili mülakattan elenmemiş olmak.

Çayırova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personel alım ilanından önce Çayırova İlçesinde ikamet ediyor olmak.

Herhangi bir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından deneme süresi içerisinde sözleşme feshinin gerçekleşmemiş olması.

İstenilen Evraklar: CV, KPSS Sonuç, Ehliyet, Kimlik Fotokopisi, Bilgisayar Sertifikası, Diploma, Askerlik Durum, İkametgah Belgeleri getirilmelidir.

En az 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak.

Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)