Süleyman Demirel Üniversitene Personel Alımı

Kamu kurumu tarafından biriminde görevlendirilmek üzere personel alımı için iş ilanı yayınladı. Süleyman Demirel Üniversitesi rektörlüğü kendi birimlerinde görevlendirmek için sözleşmeli Bilişim personeli alımı gerçekleştireceğini açıkladı.

Kamu Personeli Alımı 10.09.2020, 13:04 12.09.2020, 14:44
Süleyman Demirel Üniversitene Personel Alımı

Süleyman Demirel Üniversitene Personel Alımı

Kamu kurumu tarafından biriminde görevlendirilmek üzere personel alımı için iş ilanı yayınladı. Süleyman Demirel Üniversitesi rektörlüğü kendi birimlerinde görevlendirmek için sözleşmeli Bilişim personeli alımı gerçekleştireceğini açıkladı.

BAŞVURU BİLGİLERİ NELERDİR

5 adet Yazılım Geliştirme Uzmanı alımı gerçekleştirilecektir.

Son başvuru tarihi 14 Eylül 2020 olarak bildirilmiştir.

Sözlü ve Uygulamalı Sınavlara Alınacak olan Adayların Sıralaması şu şekildedir.

ÖSYM başkanlığı tarafından 2018 yıllarında yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSS P3 (B) puanlarının yüzde 70'i KPSS puanı olmayan veyahut belge ibraz edemeyen adayların KPSS puanları 70 olarak değerlendirilecektir. Yabancı dil puanlarının yüzde 30'nun belge ibraz edemeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilecektir.

SINAV TARİHİ VE YERİ

Sözlü ve uygulamalı sınavlar 30 Eylül 2020 tarihlerinde Çarşamba günü saat 10.00’da, Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Merkezi Derslikler Amfilerinde Batı Yerleşkesi Çünür - ISPARTA adresinde gerçekleştirilecektir.

GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak gerekiyor.

b.) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c.) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak gerekiyor.

d.) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

e.) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, şartlarını taşımak gerekiyor.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)