Selçuk Üniversitesi İŞKUR Aracılığıyla15 Sürekli İşçi Alımı

Selçuk Üniversitesi İŞKUR aracılığıyla 5 temizlik görevlisi 9 güvenlik görevlisi 1 Fayans, Seramik ve Karo Döşemecisi alacak detaylar haberimizin ekinde;

Kamu Personeli Alımı 04.03.2020, 01:00
Selçuk Üniversitesi İŞKUR Aracılığıyla15 Sürekli İşçi Alımı

Temizlik Görevlisi için aranan şartlar;
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,  2. Başvuru yapacak personelin Temizlik görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve fiziksel) bulunmaması,  3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,  4. Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak.),  6. En az İlkokul ve En çok Lise veya Dengi mezunu olmak.

Güvenlik Görevlisi için aranan şartlar;
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,  2. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve fiziksel) olmaması,  3. 5188 Sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak,  4. 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,  5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,  6. Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak.),  7. Lisans mezunu olmak

Fayans, Seramik ve Karo Döşemecisi için aranan şartlar;
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,  2. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve fiziksel) olmaması,  3. Başvuru yapılacak ilgili meslek kolu için, meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olduğuna dair mezuniyet belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika veya meslek koluna ait alanda ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak,   4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,  5. Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak.),  6. En az İlkokul ve En çok Lise veya Dengi mezunu olmak.

Başvurular;
Sürekli İşçi kadroları ve başvuru şartları Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yayımlanacak olup şartları uyan adayların başvuruları 09/03/2020-13/03/2020 tarihleri arasında İŞKUR İl Müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır.
 

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)