Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 Memur Alım İlanı Açıklandı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada değişik branşlarda toplam 134 memur alımı yapılacağı duyuruldu.

Kamu Personeli Alımı 06.03.2020, 07:14 06.03.2020, 15:05
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 Memur Alım İlanı Açıklandı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı açıklamada alınacak 134 personelin Mühendis, Mimar, Tekniker, Şehir Plancısı, Grafiker, İstatistikçi, Sanat tarihçisi, Hemşire, Veteriner hekim, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi, Psikolog, Fizyoterapist, Sosyal Hizmet Uzmanı, Tahsildar, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Avukat, İmam ve Gassal olarak görevlendirileceği belirtti.

Adaylarda aranan genel nitelikler

657 sayılı devlet memurları kanunun 48 inci maddesinin A fıkrasında belirtilen genel şartları taşımak, Türk Vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak, Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlik çağına gelmemiş olmak, Yapmış olmak, muaf, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak), Görevini yapmasına engel akıl veya bedensel engeli bulunmamak, Erkek adaylar askerlikle ilişiği bulunmamak (Yapmış, Muaf, Erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş) şartları aranmaktadır.

Adaylar için Özel şartlar

İlan edilen unvanlar için öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 KPSS sınavından ilanda belirtilen puan türünden asgari puanı almış olmak şartı aranmaktadır.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Bilgisayar İşletmeni kadrosuna başvuracaklar için MEB onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek şartı aranmaktadır.

Adaylardan istenen belgeler

Kurum internet adresi üzerinden temin edilecek başvuru formu, Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi, Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumca tasdik edilebilir), Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumca tasdik edilebilir), KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 4 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak), MEB onaylı bilgisayar sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek suretiyle kurum tarafından onaylanacaktır) Avukatlık kadrosu için avukatlı ruhsatı aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek suretiyle kurum tarafından onaylanacaktır) istenmektedir.

Başvuru yeri, tarihi, şekli ve süresi

Adaylar başvurularını 30 Mart 2020 tarihinden başlayarak 10 Nisan 2020 Cuma günü saat 17:00’a kadar Şahsen, Elektronik ortamda (Kurum internet sitesi üzerinden) veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapabileceklerdir.

Sınav yeri ve zamanı

Sözlü sınav 20 Nisan 2020 – 30 Nisan 2020 tarihleri arasında Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sanat Merkezi Hizmet Binasında yapılacaktır.

Daha detaylı bilgi ve başvuru kılavuzu için lütfen tıklayınız.
 

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)