Sağlık Bilimleri Üniversitesine 26 Kamu Personeli Alınıyor

DPB son dakika kamu personeli alım ilanı Sağlık Bilimleri Üniversitesi 26 kişi sözleşmeli kamu personeli alımı yapıyor. Destek personeli, İşaret Dili Tercümanı, Büro Personeli, Teknisyen, Tekniker ve Mühendis ünvanlı personellerin alınacağı ilan ayrıntıları şöyledir.

Kamu Personeli Alımı 24.10.2019, 16:48 28.10.2019, 09:40
Sağlık Bilimleri Üniversitesine 26 Kamu Personeli Alınıyor

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılan ilan ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Hamidiye ve Ankara Gülhane külliyelerinde istihdam edilmek üzere 26 kişi sözleşmeli kamu personeli alımı yapıyor.Alımı yapılacak ünvanlar Destek personeli, İşaret Dili Tercümanı, Büro Personeli, Teknisyen, Tekniker ve Mühendis olarak yayınlandı.

Üniversitenin Bu Alımına Kimler Başvurabilecek?

Başvuru yapacak adayların;

657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar ile özel şartları taşıması,

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

Son başvuru tarihi itibariyle 18-40 yaş arasında olması,

Kamu haklarından mahrum bulunmaması,

Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması.

 Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması,

 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmaması,

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olması, herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması,

Başvuran adaylarda, Lisans mezunları için 2018 KPSS P3 puanı, Önlisans mezunları için 2018 KPSS P93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS P94 puanı esas alınacak.

Adaylar Başvurularını Nereye ve Ne Zamana Kadar Yapabilecek?

Başvuru yapmak isteyen adaylar üniversitenin internet adresinde bulunan Başvuru Talep Formu’nu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını alarak istenilen belgelerle birlikte 07 Kasım 2019 tarihine kadar İstanbul’u tercih etmek isteyen adayların “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Hamidiye Külliyesi, Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar, İstanbul) adresine, Ankara’yı tercih etmek isteyen adayların “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğüne (Ankara Gülhane Külliyesi Emrah Mah. 06018 Etlik/Keçiören/ANKARA) şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 Alım ilanını ayrıntılı incelemek için tıklayınız.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)