Sağlık Bakanlığı personel Alımı İçin İlan Yayınlandı

Sağlık Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılmış olan açıklamada uzman tabip alımı, tabip alımı, uzman diş tabibi alımı, diş tabibi alımı ve eczacı alımı başvurusunun başladığı açıklandı.

Kamu Personeli Alımı 28.10.2020, 08:43 30.10.2020, 11:08
Sağlık Bakanlığı personel Alımı İçin İlan Yayınlandı

Sağlık Bakanlığı personel Alımı İçin İlan Yayınlandı

Sağlık Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılmış olan açıklamada uzman tabip alımı, tabip alımı, uzman diş tabibi alımı, diş tabibi alımı ve eczacı alımı başvurusunun başladığı açıklandı.

Yapılan açıklamada tıpta uzmanlık mevzuatlarına istinaden uzman olan kişiler ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına kamu personeli alımı yapılacağı açıklandı.

BAŞVURU BİLGİLERİ

İlana başvurmak isteyen kişilerin Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde https://yhgm.saglik.gov.tr/ yer almış olan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üstünden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak başvuru işlemlerinin yapılması gerekiyor.

ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1. Sağlık bakanlığı personel Alımı ilanına başvuracak tüm adayların Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi gerekmektedir.

2. Sağlık bakanlığı personel Alımı ilanına başvuracak tüm Bay bayan adayların Diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gerekmektedir.

3. Sağlık bakanlığı personel Alımı ilanına başvuracak tüm adayların Yabancı Okul Mezunu adaylar için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gerekmektedir.

4. Sağlık bakanlığı personel Alımı ilanına başvuracak tüm erkek Adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gerekmektedir.

5. Sağlık bakanlığı personel Alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı.

6. Sağlık bakanlığı personel Alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğraf gerekmekte ve bir adedi forma yapıştırılacaktır.

7. Sağlık bakanlığı personel Alımı ilanına başvuracak tüm adayların Sürücü belgesinin aslı veyahut noter onaylı sureti gerekmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.

8. Sağlık bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan bütün kişilerin Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gerekmektedir.

9. Sağlık bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan bütün kişilerin Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gerekmektedir.

10. Sağlık bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan bütün kişilerin Fotoğraflı öz geçmiş gerekmektedir.

11. Sağlık bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan bütün kişilerin Genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gerekmektedir.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELERDİR

1 - Sağlık bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak Türk vatandaşı olması gerekmektedir.

2 - Sağlık bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak kamu haklarından mahrum bulunmaması gerekmektedir.

3 - Sağlık bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak affedilmiş olsalar bile devletin ve milletin güvenliğine karşı suçlar işlememiş olması gerekiyor.

4 - Sağlık bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak Anayasal düzeni yıkmaya ve bu düzenin işleyişini engellemeye karşı suçlar işlememiş olmak.

5 - Sağlık bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak ilan edilmiş olan kadrolar için aranmış diğer başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir.

6 - Sağlık bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak ilan edilmiş olan unvanlar için mezun olunmuş okul nedeni ile öğrenim ve eğitim şartını taşımak gerekmektedir.

7 - Sağlık bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak kişilerin Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak

8 - Sağlık bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak kişilerin Terör örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

9 - Sağlık bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak kişilerin Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış olmak.

10 - Sağlık bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak kişilerin terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)